Postgrau en Tipografia i disseny de pàgina

Aprofundeix en les eines tipogràfiques i processos editorials per donar forma a la pàgina, ja sigui en un format de revista, llibre... o de pantalla d'ordinador

Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (centre adscrit)

Requisits d'accés

Per accedir al màster és requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matriculació, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

Criteris de selecció

Donat que aquest és un postgrau de professionalització i aprofundiment calen coneixements previs de disseny gràfic i de tipografia, així com tenir experiència a nivell d’usuari amb l’ús de programari de maquetació editorial i dibuix vectorial. No cal experiència prèvia en disseny de lletres ni en programes d’edició de fonts. Per a valorar aquests coneixements els candidats hauran de presentar un recull de treballs en l’àmbit del disseny gràfic i /o la tipografia.

Vols rebre més informació?