Postgrau en Tipografia, de la Creació de la Lletra a la Maquetació

Continguts

La diplomatura de postgrau en Tipografia, de la Creació de la Lletra a la Maquetació, aporta una visió actual i global de l'ús de la tipografia com a element gràfic i comunicatiu. En el primer mòdul s'aprofundeix en el coneixement de la lletra a través de la història de les seves formes. Es tracten les assignatures de Cal.ligrafia, Lettering, Construcció digital i Arquitectura de l'alfabet, acompanyades de sessions teòriques d'Història de la tipografia i diverses sessions de Paleotipografia, Formats de fonts, Programació en Pyton, etc. En el segon mòdul s'estudia l'ús de la tipografia en el disseny de pàgina, a través de tres assignatures pràctiques, Disseny de premsa, Planificació d'una revista i Direcció d'art, acompanyades de sessions teòriques: Història de la pàgina, Infografia, Cànon tipogràfic i Ortotipografia.

Mòdul 1. Mòdul Disseny de Lletra

Assignatura Crèdits Caràcter
Història i pràctica de l'escriptura, la cal.ligrafia i la tipografia
15 ECTS Obligatòria
Arquitectura digital de la lletra
15 ECTS Obligatòria

Mòdul 2. Mòdul Disseny de Pàgina

Assignatura Crèdits Caràcter
Disseny de publicacions amb estructures variables i direcció d'art, història i seminaris temàtics
10 ECTS Obligatòria
Disseny de publicacions amb estructures fixes
10 ECTS Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Tipografia, de la Creació de la Lletra a la Maquetació, es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se a la diplomatura de postgrau sencera.
- Matricular-se individualment als cursos de Disseny de Lletra i Disseny de Pàgina, que componen la diplomatura de postgrau i un cop superats tots sol.licitar el títol de la Diplomatura.

Aquesta diplomatura de postgrau forma part del màster en Tipografia Avançada.

Programes relacionats

Curs en Disseny de Lletra

Curs en Disseny de Pàgina

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.