Postgrau en Tipografia, de la Creació de la Lletra a la Maquetació

Presentació

El postgrau en Tipografia, de la Creació de la Lletra a la Maquetació, es concentra en dos objectius: el disseny de la lletra i el disseny de la pàgina a partir de la tipografia.

Els mòduls 1 i 2, dedicats al disseny de la lletra, pretenen aprofundir en el coneixement de la lletra a partir de la seva història i les seves formes, a través d'assignatures pràctiques com ara cal.ligrafia, lettering, construcció digital i arquitectura de l'alfabet, acompanyades de sessions teòriques d'història de la tipografia i diverses sessions de paleotipografia, formats de fonts, programació en Pyton.

Els mòduls 3 i 4 van dirigits a l'estudi de l'ús de la tipografia com a element gràfic per a dissenyar la pàgina i estructurar les publicacions, a través d'assignatures pràctiques com ara disseny de premsa, planificació d'una revista i direcció d'art, acompanyades de sessions teòriques d'història de la pàgina i de sessions d'infografia, cànon tipogràfic, ortotipografia.

Objectius

El propòsit del postgrau, és l'ensenyament i la recerca en el camp de la tipografia. El postgrau entén la tipografia en el seu sentit més ample i es divideix en dos mòduls complementaris: des de la forma pròpia de la lletra (primer mòdul) fins les estructures compositives internes de la pàgina i la publicació (segon mòdul).

Requisits d'accés

- Per accedir a la Diplomatura de postgrau en Tipografia: de la Creació de la lletra a la maquetació, és requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau mig (diplomatura) o superior per poder optar a la titulació corresponent.

- Es consideren adients els candidats procedents de: Graduat Superiors en Disseny, Llicenciats en Belles Arts i obert a professionals del disseny, del món editorial, de la premsa, de la publicitat i de la imatge en general que vulguin aprofundir en aquesta matèria.

- En el cas de no comptar amb aquesta titulació requerida, es podrà sol.licitar plaça, presentant un currículum acadèmic i professional i una mostra del treball gràfic realitzat. El coordinador valorarà si el candidat és apte o no. En aquest cas, però, l'estudiant només podrà optar a l'obtenció d'un Certificat d'aprofitament.

- Donat que es tracta d'un postgrau molt especialitzat, és recomanable comptar amb coneixements previs de disseny gràfic i de tipografia, així com tenir experiència a nivell d'usuari amb l'ús de programes de maquetació (Quark-Xpress, Indesign). No cal experiència prèvia en disseny de lletres ni en programes d'edició de fonts.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals possibles són:
- Dissenyador/a de tipografies
- Dissenyador/a gràfic general
- Dissenyador/a multimèdia
- Periodista
- Dissenyador de premsa
- Maquetista
- Director d'art

Contacte

Vivian Fernández

Telèfon: 932030923

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: http://www.eina.cat/ca/postgraus/diplomatura-postgrau-tipografia

Postgrau UAB

12a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
50 ECTS
Codi de l'estudi: 1301/12
Preu: 5500 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Escola de Disseny i Art , Passeig de Santa Eulàlia,25, Barcelona
Dates: del 02/10/2018 al 08/05/2019
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Tipografia, de la Creació de la Lletra a la Maquetació

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.