Postgrau en Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional

Presentació

48 Teoría y Práctica de la Integración Sensorial en Terapia Ocupacional - Paula Martínez Carrera
Aquest postgrau de Teràpia Ocupacional té com a finalitat oferir als professionals la possibilitat d'ampliar els seus coneixements sobre la Integració Sensorial i dotar-les d'eines per la seva actuació des d'aquesta Teoria.
Així mateix pretén facilitar l'obertura de nous camps d'actuació, responent a les exigències actuals i futures del món laboral.

Objectius

- Reflexionar i analitzar els diferents contextos de la Teràpia Ocupacional Pediàtrica: acompliment ocupacional, aspectes legals i ètics, xarxa d'atenció al nen/adolescent, equips interdisciplinaris i aportació dels diferents professionals.
- Relacionar les bases neurofisiològiques, motores, senso-perceptuals, cognitives psicosocials amb les habilitats d'aprenentatge del nen.

- Demostrar coneixements sobre les diferents eines d'avaluació d'integració sensorial, criteris d'elecció; habilitats per a administrar, interpretar els resultats en funció del perfil del nen tractat.
- Relacionar els principals mètodes de tractament des de la teoria de la integració sensorial amb les diferents disfuncions del nen.
- Dissenyar, implementar i avaluar una intervenció des de la teoria de la integració sensorial.
- Demostrar coneixements sobre l'evidència científica en els recursos metodològics adequats per a una intervenció des de la Teràpia Ocupacional en la infància/adolescència.

Requisits d'accés

Diplomats o graduats en Teràpia Ocupacional

Sortides professionals

- Equips d'Atenció Primària de Salut (EAPS): intervenció en grups de risc de la comunitat (nens, adolescents). Promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
- Equips de Salut Comunitària locals: intervenció a les escoles ordinàries i especialitzades, llars d'infants, etc.
- Xarxes sanitàries, socio-sanitàries, comunitàries i exercici lliure de la professió, etc.
- Escoles d'Educació Ordinària i d'Educació Especial.
- Equips d'assessorament i atenció psicopedagògica (EAP).
- Entitat/associació que treballi pel benestar dels infants/adolescents: esplai, casal d'infants,etc.

Contacte

Helena Martínez

Telèfon: 937837777

Correu electrònic: informacio@euit.fdsll.cat

Web: http://www.euit.fdsll.cat/

Postgrau UAB

4a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
32 ECTS
Codi de l'estudi: 3419/4
Preu: 2976 ¤
Preu especial: 2678¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, C/ de la Riba, 90 (08221) Terrassa
Dates: del 01/10/2020 al 31/10/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.