Presentació

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen sessions informatives perquè en puguis parlar directament amb la coordinació de cada programa. Inscripció oberta!

Formació universitària amb acreditació professional en gestió i planificació de sistemes de gestió de la qualitat.

A Espanya hi ha més de 36.000 empreses certificades amb la norma ISO 9001 de Sistemes de Gestió de la Qualitat (o QMS, Quality Management System, en les seves sigles en anglès), una de les eines estratègiques més demandades per les organitzacions segons l'estudi ISO Survey, que mostra un creixement global de la seva implantació del 4%. Això suposa ocupar la 7a posició a nivell mundial, per davant de països econòmicament forts com els EUA i només per darrere de la Xina, Alemanya, Anglaterra, Itàlia o França.
Alhora, implica la necessitat d'oferir una docència reglada per formar adientment als tècnics per a la gestió directa d'aquestes certificacions, als consultors per acompanyar a les empreses durant la implantació dels sistemes de gestió de la qualitat i als auditors per certificar-los.

El Postgrau en Sistemes de Gestió de la Qualitat qualifica professionals de la qualitat per a exercir en organitzacions públiques i privades, capaços de gestionar adequadament els seus objectius de qualitat per tal de garantir la competitivitat i, en definitiva, la continuïtat de l'organització.

A més, els estudis compten amb acreditació professionalitzadora per entitats de certificació liders mundials, per a assegurar que les empreses disposen dels controls i processos adequats per a dur a terme els projectes de forma eficient, controlar el seu impacte mediambiental i eficiència energètica, i proporcionar un entorn de treball segur.

Objectius

- Formar professionals de la gestió i planificació de QMS (Quality Management System o Sistema de Gestió de la Qualitat) i TQM (Total Quality Management o Gestió de la Qualitat Total) dotant a comandaments, tècnics i responsables de l'àrea de qualitat de les empreses privades i públiques dels coneixements pràctics i teòrics, de les eines i dels mètodes procedimentals per a executar una direcció i gestió eficients.

- Aportar els coneixements per fer la planificació, el desenvolupament i el registre de les auditories internes dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, d'acord amb la norma internacional ISO 19011.
- Conèixer els mecanismes per a donar resposta als requisits de les normes internacionals ISO 9001 i de Gestió de la Qualitat Total, adaptant solucions pràctiques per a les organitzacions privades i públiques per tal de dur a terme auditories amb dues finalitats:
1. Aconseguir l'acreditació, formal i amb reconeixement internacional, com a empresa capaç de complir amb els requisits de la norma.
2. Proporcionar a l'organització tècniques que li permetin millorar l'eficàcia per a la consecució dels objectius de qualitat.

Requisits d'accés

Els estudis van dirigits a:
- Titulats universitaris d'àmbits relacionats amb la gestió de la qualitat i la seguretat de processos.
- Responsables de processos industrials
- Responsables de la implantació i auditoria de Sistemes de Gestió de la Qualitat (QMS).
- Altres professionals vinculats a les certificacions de qualitat.
- Professionals de la qualitat d'organitzacions públiques i privades.

Sortides professionals

- Directius i tècnics de l'àrea de qualitat d'organitzacions privades i públiques.
- Auditors QMS d'organitzacions privades i públiques.
- Formador d'auditors interns QMS.
- Assessors i formadors de qualitat.
- Assessors i formadors ISO 9001.

Contacte

Armando Equeter Leva

Telèfon: 935817449

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Postgrau UAB

3a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3844/3
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)
Preu especial: 1881¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 06/11/2020 al 03/07/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Sistemes de Gestió de la Qualitat

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.