Postgrau en Seguretat Alimentària

Formació professionalitzadora que capacita per implantar i auditar els principals sistemes de qualitat i seguretat en la indústria alimentària

Direcció

Maria Manuela Hernandez Herrero

Montserrat Iglesias Lucia

Professorat

Maria Manuela Hernandez Herrero

Montserrat Iglesias Lucia

Artur Xavier Roig Sagués

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Vols rebre més informació?