Postgrau en Seguretat Alimentària

Formació professionalitzadora que capacita per implantar i auditar els principals sistemes de qualitat i seguretat en la indústria alimentària

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1470/24
 • 24a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 05/11/2021
 • Final: 28/05/2022
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2220 €
 • Preu especial 2109 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)
  Preu especial 1776 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnes que hagin cursat diplomatura Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària i el curs Marc Jurídic de la Seguretat Alimentaria
  Preu especial 1998 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+ (només primera matrícula a curs complet)
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

El postgrau en Seguretat Alimentària prepara professionals que puguin respondre a les garanties de seguretat i fiabilitat que les empreses i la ciutadania exigeixen en els processos de producció, elaboració, transformació i comercialització de productes i serveis alimentaris.

El contingut aborda la seguretat alimentària des d'una perspectiva àmplia:

 • Apropa l'estudiant a la qualitat, la seguretat alimentària i la traçabilitat dels productes a través dels vessants tècnic i jurídic dels aspectes més rellevants dels processos, del producte i del consum.
 • Proporciona coneixements de la normativa legal sobre seguretat i responsabilitat en la producció alimentària, amb èmfasi en la responsabilitat jurídica i aportant orientació pràctica i preventiva sobre la matèria.

Dirigit a:

 • Directius i tècnics d'empreses alimentàries.
 • Personal de:
  • Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen, entitats certificadores i altres distintius de qualitat.
  • Entitats de certificació i control d'empreses agroalimentàries.
  • Confraries de pescadors.
  • Administracions públiques.
  • Inspecció.
  • Entitats assessores en matèria agroalimentària.

Sortides professionals

- Responsables tècnics d'empreses agroalimentàries.
- Auditors i certificadors de sistemes de seguretat alimentària.
- Consultors en sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Responsables de cadenes de distribució agroalimentàries.
- Assessor d'implantació de la seguretat alimentària a la indústria.
- Tècnics i responsables de laboratoris acreditats en les normes ISO/IEC 1702.

Pràctiques

Possibilitat de realitzar pràctiques no obligatòries.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Web del programa

https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Vols rebre més informació?