Especialització en Seguretat Alimentària

Formació professionalitzadora que capacita per implantar i auditar els principals sistemes de qualitat i seguretat en la indústria alimentària

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1470/26
 • 26a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 19/01/2024
 • Final: 20/11/2024
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2350 €
 • Preu especial 2280 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB cursos o mòduls
  Preu especial 2233 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

El postgrau en Seguretat Alimentària prepara professionals que puguin respondre a les garanties de seguretat i fiabilitat que les empreses i la ciutadania exigeixen en els processos de producció, elaboració, transformació i comercialització de productes i serveis alimentaris.

El contingut aborda la seguretat alimentària des d'una perspectiva àmplia:

 • Apropa l'estudiant a la qualitat, la seguretat alimentària i la traçabilitat dels productes a través dels vessants tècnic i jurídic dels aspectes més rellevants dels processos, del producte i del consum.
 • Proporciona coneixements de la normativa legal sobre seguretat i responsabilitat en la producció alimentària, amb èmfasi en la responsabilitat jurídica i aportant orientació pràctica i preventiva sobre la matèria.

Dirigit a:

 • Directius i tècnics d'empreses alimentàries.
 • Personal de:
  • Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen, entitats certificadores i altres distintius de qualitat.
  • Entitats de certificació i control d'empreses agroalimentàries.
  • Confraries de pescadors.
  • Administracions públiques.
  • Inspecció.
  • Entitats assessores en matèria agroalimentària.

Sortides professionals

- Responsables tècnics d'empreses agroalimentàries.
- Auditors i certificadors de sistemes de seguretat alimentària.
- Consultors en sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Responsables de cadenes de distribució agroalimentàries.
- Assessor d'implantació de la seguretat alimentària a la indústria.
- Tècnics i responsables de laboratoris acreditats en les normes ISO/IEC 1702.

Pràctiques

Els alumnes poden beneficiar-se de la possibilitat de pràctiques opcionals en conveni amb empreses de qualsevol sector, sempre que l'oferiment vingui de l'empresa, la feina que els hi ofereixin sigui relacionada amb el estudis que estan cursant i serveixi per adquirir pràctica com a complement de les classes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935929710

Gestió Acadèmica

Telèfon: 93 592 97 12

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/forum-de-normes-alimentaries-qsa-epsi-fuab-1345826144633.html

Més informació

Vols rebre més informació?