Presentació

El Postgrau en Seguretat Alimentària forma professionals qualificats capaços d'implantar i auditar els principals sistemes de qualitat i seguretat en la indústria alimentària: BRC, IFS, ISO 2200.

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, és el primer centre universitari de l'estat espanyol que prepara professionals que puguin respondre a les garanties de seguretat i fiabilitat que les empreses i la ciutadania exigeixen en els processos de producció, elaboració, transformació i comercialització de productes i serveis alimentaris.

El contingut del postgrau aborda la seguretat alimentària des d'una perspectiva àmplia: aproxima l'estudiant a la realitat actual de la qualitat, la seguretat alimentària i la traçabilitat dels productes a través de l'estudi dels vessants tècnic yi jurídic dels aspectes més rellevants dels processos, del producte i del consum.

Així mateix, inclou una aproximació a la normativa legal sobre seguretat i responsabilitat en la producció alimentària, amb èmfasi en la responsabilitat jurídica i aportant orientació pràctica i preventiva sobre la matèria.

El postgrau és eminentement pràctic i professionalitzador. Es requereix assistència al 80% de las classes. Avaluació:
- 40%: proves de nivell
- 60%: elaboració de projecte

Objectius

- Formar en les estratègies i habilitats necessàries per a desenvolupar tasques d'investigació en seguretat alimentària en centres públics i privats.
- Proporcionar els darrers avanços tant en els coneixements teòrics com en les possibles aplicacions en la millora de la qualitat del producte.
- Donar a conèixer els fonaments de l'organització d'una empresa alimentària: aspectes tècnics, gestió empresarial i comercial.

- Aportar els elements necessaris per a obtenir un producte de qualitat a través de la gestió del procés i respondre a la demanda del mercat.

Requisits d'accés

- Llicenciats, diplomats o graduats amb coneixements i experiència en el camp de la higiene alimentària.
- En cas de no disposar de titulació universitària, s'haurà d'acreditar experiència professional. En aquest cas, l'estudiant rebrà un certificat en comptes de la titulació de diplomat.

Sortides professionals

- Responsables tècnics d'empreses agroalimentàries.
- Auditors i certificadors de sistemes de seguretat alimentària.
- Consultors en sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Responsables de cadenes de distribució agroalimentàries.
- Assessor d'implantació de la seguretat alimentària a la indústria.
- Tècnics i responsables de laboratoris acreditats en les normes ISO/IEC 1702.

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Postgrau UAB

22a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1470/22
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 08/11/2019 al 23/05/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Seguretat Alimentària

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.