Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1993/22
 • 22a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 25/10/2019
 • Final: 30/06/2020
 • Places: 20
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1980 €
 • Preu especial 1782 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Classes teòriques: Hospital de Sant Rafael. Passeig de la Vall d’Hebron, 107. 08035 Barcelona Classes pràctiques: Hospital Sagrat Cor, Av. Comte de Llobregat, 117; 08760 Martorell (Barcelona) Hospital
La realitat demogràfica de l'envelliment de la població s'acompanya de l'increment del nombre de persones grans afectades de trastorns mentals a la població. Aquesta realitat imposa necessitats assistencials de primer ordre, així com d'investigació i coneixement d'aquest ampli grup de malalties.

Les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i el Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona, conscients de la necessitat creixent de formar professionals de la salut en l'atenció a les persones grans amb trastorns mentals, han impulsat un Mestratge i Diplomatura de Postgrau en Psicogeriatría per contribuir a donar resposta a aquesta necessitat.

Aquest programa de formació s'orienta cap a millorar les habilitats per al maneig clínic dels pacients psicogeriàtrics. A més, es pretén estimular l'interès investigador en un camp en el qual, cada vegada més, calen professionals competents davant el repte de la complexitat clínica i assistencial pròpia de les persones d'edat avançada amb trastorns mentals.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Sortides professionals

Treball clínic assistencial en centres o dispositius sanitaris que atenen pacients psicogeriàtrics:
- Residències de gent gran
- Hospitals Geriàtrics
- Centres Sociosanitaris
- Unitats de Geriatria d'Hospitals Generals
- Unitats de Psiquiatria General (Hospitals Generals)
- Serveis de Psiquiatria d'enllaç (Hospitals Generals)
- Hospitals Psiquiàtrics: Unitats de crònics i de Psicogeriatria
- Unitats de Psiquiatria Geriàtrica (Hospitals Generals i Hospitals Psiquiàtrics)
- Centres de Salut Mental
- Equips d'atenció domiciliaria (PADES)
- Hospitals de Dia Geriàtrics i per malalts d'Alzheimer
- Centres d'Atenció Primària

Pràctiques

- Les pràctiques estan incloses en el programa docent i per tant son obligatòries.

- El treball pràctic consisteix en la rotació per les diferents unitats específiques en Psicogeriatria:
Unitat d'Aguts de Psiquiatría Geriàtrica
Unitat d'internament sociosanitari de Llarga Estada
Unitat d'internament de Mitja Estada Psicogeriàtrica
Unitat d'internament per Convalescència
Unitat d'internament per a Cures Pal.liatives
Unitat de Diagnòstic de Demències (consulta externa)
Equip d'Atenció Domiciliària i Suport a Primària (PADES)
Hospitals de Dia Sociosanitaris (Martorell, Barcelona i Sant Feliu de Llobregat)
Equips d'Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) de Geriatria i de Cures Pal.liatives
Unitat Polivalent de Neuropsiquiatría Barcelona Nord

- Aquesta rotació es dissenya de forma personalitzada amb cada alumne, al començament de curs, tenint en compte la seva procedència i experiència professional, les seves preferències i la disponibilitat assistencial dels diferents serveis i unitats. Cada rotació correspon a un sol alumne. Excepcionalment, en la Unitat de Diagnòstic de Demències, es permet la coincidència de 2 alumnes simultàniament.

Els centres de pràctiques tenen unitats assitencials en psicogeriatria i formen part de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, i són:

- Hospital Sagrat Cor, Av. Compte de Llobregat, 117. Martorell (Barcelona)
- Hospital Benito Menni, CASM, c/ Antoni Pujades, 38. Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
- Hospital Mare de Déu de la Mercé, Passeig Universal, 34-44. Barcelona
- Clínica Padre Menni, Avda. Marcelo Celayeta, 10. Pamplona

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Centres col·laboradors

Germanes Hospitalàries Sagrat Cor Martorell

Contacte

Manuel Sánchez Pérez

Telèfon: 937752200

Web del programa

http://www.masterpsicogeriatria.com

Vols rebre més informació?