• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4453/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 10/02/2023
 • Final: 22/07/2023
 • Places: 26
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3840 €
 • Preu especial 3456 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+
  Preu especial 3456 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnes i exalumnes Eina
  Preu especial 1920 €
  Col·lectiu d'aplicació: Personal de la Fundació Eina així com els seus fills
 • Idioma de docència: Castellà (70%), Català (20%), Anglès (10%)
 • Lloc: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

La sistematització excessiva de la innovació pot provocar resultats previsibles i amb poc valor?
Som capaços de posar en dubte les metodologies estàndards per garantir sempre una proposta de valor diferencial?
Com som capaços de gestionar un context d'alta incertesa?
Com aplicar la creativitat en el marc de la innovació?
El Postgrau en Processos de Disseny i Emprenedoria es proposa com a resposta a aquestes
preguntes, que sorgeixen des de l'experiència en la pràctica professional d'activitats creatives orientades a la innovació i el canvi en les organitzacions.
El contingut del postgrau es desenvolupa al voltant del pensament creatiu, abordant diferents processos, metodologies i tècniques creatives per a la seva aplicació a projectes d'innovació.
Les metodologies pròpies de l'àmbit de el disseny i amb base creativa són una eina clau per a la innovació a l'hora de generar i validar solucions amb propostes de valor clares i tangibles. Aquest postgrau té el focus en l'entrenament i l’aplicació d'aquestes metodologies i eines en contextos reals, i des d'una mirada global sobre el marc del projecte i l'entorn d'aplicació.
Amb una metodologia didàctica pràctica, els participants podran consolidar la capacitat d’utilitzar noves eines i desenvolupar habilitats per a la generació de processos creatius, projectuals i d'innovació propis, aconseguint forjar una competència per a generar millors conceptes i ser capaços de validar-les en el context corresponent.
Es tracta d'una experiència d'aprenentatge creada per a totes aquelles persones que busquen desenvolupar les habilitats clau per a navegar moments de canvi, com la creativitat, les pràctiques col·laboratives o l'empatia.

Sortides professionals

Perfil estudiant
S’adreça a perfils interessats en millorar el seu caràcter innovador i creatiu i en treballar en projectes innovadors en equips multidisciplinars en qualsevol tipus d’organització i context. Particularment:
- Professionals de l'àmbit del disseny interessats en complementar i potenciar la seva
formació amb una visió integral de la creativitat i que vulguin aprendre a facilitar processos d'innovació.
- Enginyers, científics i tècnics interessats a desenvolupar habilitats d'ideació, millorar la seva manera d'afrontar projectes des de la resolució creativa de problemes i entrenar el comportament innovador. Emprenedors interessats a explorar i generar noves maneres d'ideació i col·laboració. Professionals d'altres àrees interessats a potenciar o reorientar la seva carrera professional cap a innovació, la creativitat i la empreneduría.

Sortides professionals
El postgrau permet als seus participants definir, desenvolupar i coordinar i processos d'innovació i la seva implementació mitjançant mètodes creatius i de disseny. Habilita als estudiants a gestionar i promocionar la cultura creativa a l’empresa per fomentar la innovació i a tenir habilitats i visió per treballar en equips multidisciplinaris, tant en l'àmbit corporatiu com en contextos d'emprenedoria.
També poden desplegar la seva activitat professional com a Gestor o consultor d'innovació,
Facilitador de processos i equips, Mentors en programes d’intraempreneduria, Dissenyadors de productes i serveis, Design Researcher o Dissenyadors estratègics.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030929

Informació addicional

https://www.eina.cat/ca/processos-de-disseny-lemprenedoria-i-la-innovacio

Més informació

Vols rebre més informació?