Postgrau en Processament Big Data per a Ciències de la Vida

Presentació

Estem vivint en una època en què diferents tecnologies produeixen milers de terabytes de dades cada minut, l'era de les dades massives o el Big Data. En les ciències de la vida, aquesta informació és rellevant per als àmbits de salut i agroalimentari.

Aquests grans volums de dades diverses i generats a gran velocitat s'han de processar conjuntament per extreure informació rellevant i generar nou coneixement que ens permeti comprendre millor les malalties, identificar noves vies terapèutiques, i accelerar la translació de nous descobriments en la millora de la salut i l'atenció sanitària, avançant d'aquesta manera cap a una medicina personalitzada i un sistema de salut més eficient.


Per aconseguir generar nou coneixement i tecnologies a partir del tractament del Big Data, s'ha de seguir un procés que implica la consecució de diverses etapes. Tot i que tendim a concentrar els esforços en la fase d'anàlisi de les dades, la resta d'etapes són també importants com ara l'extracció, la integració, la visualització o el modelatge. Durant aquest complex procés també s'han d'abordar aspectes com l'heterogeneïtat, l'escalabilitat, el temps de resposta i la privacitat de les dades.

És important formar professionals que coneguin les noves estratègies, metodologies, eines de processament i anàlisi, que s'estan utilitzant per, a partir d'aquestes dades, millorar la comprensió dels sistemes i la presa de decisions en l'àmbit de ciències de la vida.

S'anomena Big Data als conjunts de dades, procediments i aplicacions informàtiques, que, pel seu volum, la seva naturalesa diversa i la velocitat a la qual han de ser processats, sobrepassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.

El Big Data es tracta d'una realitat del present causa dels avenços tecnològics i de la disminució dels costos de producció. El valor real d'aquestes dades rau en la informació i el coneixement que es pot extreure.

Les ciències de la vida no són alienesaaquest fenomen, en l'actualitat es produeix i s'emmagatzema gran quantitat d'informació que és rellevant per millorar disciplines com la medicina personalitzada o les ciències òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, etc.) , crear nous sistemes de classificació de patologies o desenvolupar mètodes i models per millorar la teleassistència domiciliària, el monitoratge de persones dependents amb tractaments farmacològics.

El tractament de tota aquesta informació per generar coneixement en aquesta àrea estratègica requereix un esforç interdisiciplinar amb la participació de professionals de diferents àmbits de coneixement.

Objectius

- Formar professionals especialitzats en el processament i anàlisi de dades relacionades amb les ciències de la vida. Analitzar les necessitats d'informació i informàtiques que es plantegen en l'entorn de Ciències de la Vida i dur a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'una solució.
- Adquirir, preparar, emmagatzemar, analitzar, visualitzar i manejar informació, estructurada i no-estructurada per millorar el coneixement i la presa de decisions en l'àrea de ciències de la vida.

- Conèixer a través de l'estudi de la teoria i la pràctica les tècniques de modelització, anàlisi i visualització de dades massius i de menor volum.
- Familiaritzar-se amb les arquitectures programari sobre les que implementar solucions Big Data.
- Gestionar les implicacions ètiques i legals de l'ús de les dades (privacitat, seguretat i protecció de dades).

Requisits d'accés

La diplomatura de Postgrau es dirigeix a diferents perfils de graduats, principalment a persones graduades en:
- Titulacions de l'àmbit tecnològic, com ara enginyeria informàtica o similars
- Titulacions de l'àmbit de Ciències de la Salut: Medicina, Infermeria, Fisioteràpia
- Titulacions de l'àmbit de ciències, i biociències: biologia, Bioinformàtica o similars

Sortides professionals

La Diplomatura de Postgrau formarà professionals en l'àmbit del processament de dades estructurades i no estructurades en ciències de la vida:
- Científic de les dades (Data Scientist).
- Analista de dades (Data Analyst).
- Dissenyador de sistemes d'explotació de dades.
- Arquitecte de solucions Big Data per a Ciències de la Vida.

Contacte

Dolores Isabel Rexachs del Rosario

Telèfon: 935813535

Correu electrònic: Dolores.Rexachs@uab.cat

Web: http://pagines.uab.cat/bdls/

Postgrau UAB

2a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
35 ECTS
Codi de l'estudi: 3695/3
Preu: 3500 ¤
Preu especial: 3150¤
Col·lectiu d'aplicació: Socis del Bioinformàtics Barcelona (BIB)
Preu especial: 3150¤
Col·lectiu d'aplicació: Membre UAB Xarxa Alumni Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 16/11/2018 al 21/10/2019
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (30%), Anglès (20%)
Centres responsables:
Escola d'Enginyeria
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Centres col·laboradors:
Associació Bioinformatics Barcelona (BIB)
Centro de Regulación Genómica (CRG)
Hospital Sant Joan de Deu
I2 cat - Fundació Internet i Innovació a Catalunya
IDIAP Jordi Gol - Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol
Consorci Hospitalari Parc Taulí
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Processament Big Data per a Ciències de la Vida