Direcció

Elena Garrido Gaitan

Josep Baques Cardona

Professorat

Josep Baques Cardona

Leonor Maria Cantera Espinosa

Manuel Casado Gomez

Angel Cuquerella Fuentes

Juan Deus Yela

Eugenio Fernández Ballesteros

Elena Garrido Gaitan

Noelia Igareda Gonzalez

Merce Jodar Vicente

José Ramón Juárez López

Ines Lovelle Iglesias

Sergi Mora Montserrat

M.Carmen Navarro Villanueva

Jordi Obiols Llandrich

Rocio Pina Rios

Esther Ramon Marques

Miguel Àngel Soria Verde

Javier Torres Ailhaud

Neus Vidal Barrantes

Ricardo Yañez Velasco

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Vols rebre més informació?