• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1035/22
 • 22a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 13/10/2021
 • Final: 16/07/2022
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2572 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Psicologia, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Els nostres estudis es situen dins de l'àmbit jurídic-forense i parteixen de la creixent demanda de professionals especialitzats en el camp del peritatge psicològic, tant des d'Institucions Públiques -locals, autonòmiques i/o estatals- com des de centres privats, i la necessitat de dotar a aquests professionals d'una adequada formació per les funcions que tenen que exercir davant d'aquesta demanda.

La formació proporcionada per aquest postgrau permet obtenir una titulació regulada acadèmicament des de la Universitat, però sense perdre de vista que aquests professionals tenen que contactar amb la pràctica judicial. Per tant, el present postgrau recull tant la formació acadèmica-universitària impartida per professors universitaris com la connexió amb el món professional a través de la formació impartida per professionals que exerceixen dins de l'àmbit judicial.

Aquest postgrau forma part del màster de Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense que està composat per dos postgraus que es cursen independentment. Una vegada superats els dos postgraus, l'estudiant pot matricular el treball de màster i obtenir la corresponen titulació.

Sortides professionals

- Pericials psicològiques: realització d'informes pericials en causes civils, eclesiàstiques, familiars i laborals a petició d'advocats o jutges.

- Assessorament a professionals (fonamentalment advocats) o particulars en causes penals.

- Col·laboració amb les forces de seguretat dins les investigacions d'actes criminals.

- Mediació en causes penals.

- Participació en recerques centrades en temàtiques associades a la pràctica jurídica.

Pràctiques

Pràctiques curriculars d'assistència a centres externs (Institut de Medicina Legal de Catalunya, ACAIS, Clínica Medico Forense de Palma, Clínica Médico Forense de Múrcia, AF Psicólogos València, Centre Asesor de Psicologia de Sevilla) per tal de conèixer en funcionament real d'alguns centres professionals equivalent

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Contacte

Elena Garrido Gaitan

Telèfon: 935813449

Informació addicional

http://pagines.uab.cat/masterpsicologiajuridicaforense/

Vols rebre més informació?