Postgrau en Pèrit Cal.lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense

Requisits d'accés

Els estudis van dirigits a:
- persones que desitgin especialitzar-se com a professionals de la perícia cal·ligràfica judicial, especialment dels següents àmbits: notaria, advocacia, medicina, criminologia i seguretat pública i privada.
- professionals com ara funcionaris de justícia, detectius, graduats socials, documentalistes, procuradors, gestors administratius i químics, entre d’altres.

Criteris de selecció

Per a accedir es requereix:
- Títol universitari oficial de grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent.
- Curriculum vitae.
- Carta de presentació

En casos justificats, es permetrà l'accés a estudiants no titulats que acreditin experiència professional. En superar el programa, rebran un certificat d'assistència.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.