Postgrau en Patrons d'Aprenentatge i Educació de Qualitat

Presentació

La Diplomatura de Postgrau en Patrons d'Aprenentatge i Educació de Qualitat està orientat a la discussió sobre els factors implicats en els aprenentatges de qualitat dels diferents nivells educatius, des de l'escola inicial fins a la universitat i la formació contínua en l'empresa; amb un èmfasi particular en el model de patrons d'aprenentatge proposà per Jan Vermunt (1998; 2005). A més a més, aquesta formació s'orienta a una profunda revisió de l'impacte d'alguns factors contextuals en l'aprenentatge, amb particular referència al territori Iberoamericà. El conjunt d'experiències que portarem a terme s'orientaran a comprendre el model del Jan Vermunt, reflexionar sobre el mateix en una clara aposta per les implicacions dels anomenats factors personals i contextuals en la concreció d'un aprenentatge de qualitat.


Finalment, s'espera que sobre la base d'aquesta discussió, i les reflexions que es generin, es formuli una proposta d'acció formativa o de recerca en un nivell educatiu i context específic (família, escola, secundària, batxillerat, universitat, empresa), garantint una educació de qualitat.

El Programa va dirigit, específicament, a professionals de les Ciències de l'Educació i de la Psicologia de l'Educació. Tan mateix, és una oportunitat de professionalització i/o de iniciació a la recerca en el cas de altres professionals interessats per els contextos: família, Primaria, Educació Secundària, Batxillerat, Educació Superior o formació permanent; en el territori Iberoamericà.

El programa proposa una innovadora anàlisi de diferents components (concepcions d'aprenentatge, motivació, estratègies de processament i de regulació) que fins a la dècada que inicia en l'any 2000, han estat estudiades de manera independent. Avui, tenim una forta i clara necessitat d'analitzar aquests components en conjunt, i definir lineaments tant teòrics com empírics més propers (i adients) a contexts específics.

L'impacte d'aquest nou i reconegut model a l'abast internacional, amb particular impuls i reconeixement en els territoris d'Europa del nord i Àsia, és poc conegut al territori iberoamericà. Per tant, és necessària la seva comprensió, difusió i formació en els àmbits dels processos d'ensenyament i aprenentatge en diferents nivells i dominis específics de la formació que comportaran un increment d'una educació de qualitat.

La proposta d'aquest diplomat sorgeix com a resposta a la demanda que, des del coneixement dels resultats de la nostra recerca, rebem des de diferents punts del territori Iberoamericà. En particular, es tracta de resultats reportats per investigadors nacionals i internacionals, que sota la coordinació del Dr. J.R. Martínez-Fernández integren el grup de recerca PAFIU, de la UAB (codi: 2462).

A més, som conscients de la necessitat de transferir el coneixement generat des de els diferents grups que conformen PAFIU, a tots els nivells educatius possibles (família, escola, secundària, batxillerat, formació no formal, educació superior i formació en l'empresa). Per això formulem aquesta proposta en conjunt amb professionals especialitzats d'altres àmbits tant des de la vesant de la recerca com de la professionalització.

Objectius

- Analitzar el model de Vermunt (1998; 2005) sobre els patrons d'aprenentatge, i les seves implicacions en contextos i dominis específics.
- Discutir les competències bàsiques per una educació de qualitat.
- Reflexionar al voltant de diferents àmbits d'actuació (Família, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Educació Superior i Formació a l'Empresa) en relació amb els patrons d'aprenentatge per a una educació de qualitat.

- Dissenyar una acció formativa o un projecte de recerca orientat a la transferència del coneixement sobre patrons d'aprenentatge i educació de qualitat.

Requisits d'accés

- Diplomats, Graduats i/o Llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l'Educació i/o de les Ciències Socials. Altres llicenciats, diplomats i/o graduats.
- Expedient acadèmic.

Sortides professionals

Assessorament i consulta en diferents àmbits d'actuació segon l'especialitat:
-Família
-Escola
-Secundària i batxillerat i Formació Professional
-Educació superior
-Formació empresarial

Investigació en patrons d'aprenentatge.
Investigació en l'àmbit d'una educació de qualitat.
Disseny curricular i de diferents tipus de formació en relació al context.
Avaluació de programes i projectes tant en institucions públiques com privades.

A més a més, aquest postgrau serà d'alta utilitat, un valor afegit, per a professionals en l'exercici en els diferents contextos d'actuació que s'ofereixen.

Contacte

Jose Reinaldo Martinez Fernandez

Telèfon: 935813194

Correu electrònic: gr.pafiu@uab.cat

Web: http://grupsderecerca.uab.cat/pafiu/

Postgrau UAB

5a Edició
Places: 15
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
33 ECTS
Codi de l'estudi: 3367/5
Preu: 1900 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 11/02/2019 al 31/10/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències de l'Educació
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Patrons d'Aprenentatge i Educació de Qualitat.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.