• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4465/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 13/02/2023
 • Final: 20/07/2023
 • Places: 26
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3840 €
 • Preu especial 3456 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+
  Preu especial 1920 €
  Col·lectiu d'aplicació: Personal de la Fundació Eina així com els seus fills
  Preu especial 3456 €
  Col·lectiu d'aplicació: Estudiants i ex-estudiants EINA
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

 

 

 

 

Sortides professionals

El principal objectiu del programa és de proporcionar el coneixement i la capacitat necessaris dins d'entorns les tecnologies emergents, les teories de la genètica i els nous paradigmes de la producció digital, per aplicar en el disseny d’espais i objectes, edificis, estructures o sistemes arquitectònics complexos. El programa s'ofereix a dissenyadors, Arquitectes graduats i a Enginyers Graduats que estiguin interessats a
investigar en el disseny d’espais i arquitectònic en el context de tecnologies innovadores.
En completar el curs s'espera dels estudiants que demostrin un coneixement complet de conceptes i pràctiques específics dels temes tractats i del seu efecte en el disseny i la producció d'arquitectures i artefactes construïts; demostri una anàlisi crítica i tècnic; demostri una habilitat d'aplicar l'anàlisi crítica i tècnic a maneres històrics de la construcció, i de la seva relació amb teories arquitectòniques.
S'espera que pugui connectar aquesta capacitat per proposar filosofies o estratègies de projecte i relacionarlos als processos i la producció digitals, i per tant que pugui ser peça clau per a liderar o participar en tallers d’arquitectura o de disseny en els que es prioritza la singularitat, contemporaneïtat, exploració, innovació en els projectes que s’hi realitzen.
També es pretén que l'alumne pugui desenvolupar i continuar en la investigació en l’àmbit del disseny, l’espai i el producte en un entorn acadèmic, tant per desenvolupar un àmbit més de recerca, com per a impartir docència en la línia que s’ha après en aquest postgrau.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030929

Informació addicional

https://www.eina.cat/ca/parametric-design-and-spaces

Més informació

Vols rebre més informació?