Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil

Presentació

Es pretén la formació de professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions en el neurodesenvolupament. Afectacions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes tant a la presència de síndromes genètics, trastorns d’etiologia desconeguda com de lesions cerebrals focals i difuses en l'àmbit infantil. La formació es relaciona amb els conceptes aportats per la “medicina basada amb l'evidència” per a constituir la “neuropsicologia basada en l’evidència”. Es pretén una formació teòrica per a consolidar coneixements.
El present projecte recull l’experiència formativa de les 15 promocions del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta.

El projecte docent de la Diplomatura en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil, ofereix un alt nivell de continguts teòrics.
En conjunt destaquem les següents característiques:
- L'èmfasi en els conceptes de la Medicina Basada en Evidències (proves) i la seva aplicació a la Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil. El projecte reconeix que la Universitat no pot donar “coneixements establerts”, si no els “coneixements actuals” i recursos per a realitzar una activitat professional on la crítica i l’actualització siguin una constant.
- La sistematització de les matèries i la seva actualització continuada al Campus Virtual de la UAB.

Estructura del pla docent: El pla d'estudis està estrictament definit en estructura i seqüència. Cada mòdul de coneixement està dividit en submòduls amb diferents assignatures. El conjunt d'assignatures es relacionen amb els coneixements, competències i habilitats descrits a l'apartat 3.

Aspectes logístics: El programa és presencial, però, al finalitzar les classes, les presentacions dels professors es penjaran al Campus Virtual de la UAB. Els mòduls de formació s'aniran activant seqüencialment per a que els alumnes puguin tenir-ne accés. Les activacions es realitzen uns dies abansde l'inici del mòdul. En cada assignatura apareix un calendari i una taula d’anuncis per a poder donar indicacions sobre el procés formatiu.

Objectius

Adquirir coneixements de base, competències i habilitats relacionades amb les funcions cognitives, emocionals i conductuals, el seu desenvolupament durant el creixement infantil i les seves alteracions en el procés de neurodesenvolupament.
La Neuropsicologia infantil inclou, de forma general, els aspectes neurocientífics i clínics de la cognició, la conducta i les emocions dels infants. Tenint en compte objectius didàctics, pot dividir-se en les següents àrees nuclears:

- Bases neurobiològiques del desenvolupament del SNC
- Alteracions neuroconductuals
- Avaluació neuropsicològica
- Intervenció, tractament i psicofarmacologia

Requisits d'accés

Tenir títol de llicenciat/grau en Psicologia o Medicina.
La coordinació valorarà altres estudis relacionats amb l'àmbit de la salut.

Sortides professionals

La Diplomatura pretén la formació i especialització acadèmica per a que els alumnes millorin les seves habilitats professionals en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, serveis d'epilèpsia, serveis de trastorns de conducta alimentària, hospitals o clíniques especialitzades en trastorns vinculats en síndromes genètics, hospitals de dia, companyies d'assegurances, indústria farmacèutica, centres d'atenció infanto-juvenil, docència, assessorament en l'àmbit educatiu, administració de justícia i activitats privades.

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Correu electrònic: Nieves.Rivera@uab.cat

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

2a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
39 ECTS
Codi de l'estudi: 3800/2
Preu: 2925 ¤
Preu especial: 2633¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Unitat Docent Parc Salut Mar, campus Universitari Mar. C/ Dr. Aiguader, 80, 08003- Barcelona
Dates: del 12/09/2019 al 10/07/2020
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.