• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4419/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 31 ECTS
 • Inici: 14/01/2022
 • Final: 18/06/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1980 €
 • Preu especial 1782 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
  Preu especial 1881 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB/EPSI, Graduats en Prevenció i Seguretat Integral, Afiliats FEPOL, Afiliats IPA, ACCPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
L'objectiu del POSTGRAU EN INVESTIGACIÓ, GESTIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT I
SEGURETAT VIÀRIA és formar als responsables de la gestió i el control de la Mobilitat en entorns cada vegada més complexos amb relació a la gestió i control de la seguretat viària o als professionals que tenen responsabilitats en institucions o empreses que incorporen a la preocupació general en aquesta àrea.

Les altes taxes d'accidents, amb resultats de milers de morts i ferits cada any a Espanya i a Europa, estan incidint tant en l'opinió pública com en la tasca institucional. Els programes europeus destinats a la disminució del nombre d'accidents i els plans espanyols, actualitzats cada any, segueixen sense remeiar de manera acceptable la situació. L'opinió pública, caracteritzada encara per la passivitat davant un fenomen que li sobrepassa, està despertant i exigeix mesures eficaces per a frenar la pandèmia dels accidents de carretera.

A més del coneixement necessari és precisa la participació de tots els sectors: les institucions en la programació i gestió del trànsit, la normativa, la recerca i l'aportació pressupostària. Les empreses mitjançant la contribució, en el seu àmbit, de l'organització del trànsit generat en la seva actuació amb ple respecte a la normativa. Les associacions mitjançant la reivindicació responsable, la col.laboració en la formació viària i el control social del trànsit com a prioritat social i econòmica.

Així mateix, la conducció sota la influència de drogues, alcohol i medicaments disminueix l'aptitud dels conductors posant en risc a tots els usuaris de la via pública, convertint-se així en una de les primeres causes dels accidents de trànsit. Per a posar fre a aquesta xacra, és necessari conèixer i disposar dels procediments adequats de treball per a donar resposta a aquesta problemàtica, i tractar de fer les proves perceptives a aquells conductors i usuaris que suposadament es trobin sota els efectes d'aquestes substàncies.

Per aquest motiu volem posar a l'abast dels alumnes la nostra experiència per solucionar qualsevol incidència i aportar coneixements que amb major o menor immediatesa són necessaris per a la comprensió del fenomen de la seguretat viària i per a posar en pràctica els plans de prevenció i actuació corresponents:

- Identificació del concepte i la realitat de la seguretat viària
- Coneixement de la història de l'accidentalitat
- Anàlisi dels factors principals que influeixen en l'accidentalitat i els seus aspectes específics
- Coneixement crític de la normativa i la gestió del trànsit
- Propostes específiques per al control del trànsit per part de la societat, com a complement necessari a les funcions realitzades per les institucions i utilització dels mitjans tècnics de control de la seguretat viària (alcoholímetres, drogo test, etc...)
- Capacitat pràctica per a establir un pla de seguretat viària en l'àmbit professional corresponent amb respecte total i coordinació amb la normativa i autoritats de la seguretat viària corresponents.

Per tot això, la finalitat d'aquest postgrau és adquirir la capacitat de reconèixer i poder discriminar els comportaments i signes externs que ofereix un conductor i usuari de la via pública quan són motivats pel consum de substàncies psicotròpiques. Atès que la casuística pot ser variada en funció de cada fet concret, en el postgrau s'ofereixen pautes generals amb l'objectiu de poder adaptar el treball a la situació que es presenti en cada intervenció.

Sortides professionals

- Especialització dels funcionaris policials en investigació d'accidents de trànsit.
- Especialització dels funcionaris policials en detecció de signes per consum de substancies psicotròpiques a la conducció i maneig dels diferents aparells etilòmetres i drogo test.
- Especialització personal del sector de la seguretat pública, privada i perits.

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Salvador Rodriguez Fernandez

Telèfon: 935929712

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/postgraus-1345838013691.html

Vols rebre més informació?