• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4419/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 31 ECTS
 • Inici: 27/10/2023
 • Final: 30/06/2024
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1980 €
 • Preu especial 1920 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls (només primera matricula)
  Preu especial 1881 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster (només primera matrícula). Afiliats IPA, ACCPOLC i SAP-FEPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Formació que capacita els professionals de la gestió de la mobilitat per elaborar plans de seguretat viària a través de l’anàlisi de la sinistralitat i del coneixement de la normativa.

Els accidents de trànsit es van cobrar la vida de 870 persones l’any 2020. En la darrera dècada les xifres anuals d’accidents de trànsit estan estancades i no es percep encara l’efecte dels programes europeus i estatals per reduir la sinistralitat viària, mentre l’opinió pública i la societat en general reclama solucions.

En la seguretat viària hi juguen un paper diversos agents i factors, com són les institucions que gestionen el trànsit i la normativa, les empreses que generen trànsit amb la seva activitat, les associacions que ofereixen formació en aquest àmbit, i els conductors de vehicles, l’aptitud dels quals es veu minvada sota la influència de drogues, alcohol i medicaments.

Aquest programa ofereix formació especialitzada per abordar casuístiques i intervencions en mobilitat i trànsit diverses i complexes i elaborar plans de prevenció i d’actuació per minimitzar el risc dels usuaris de la via pública.

Objectius:
- Formar en gestió i investigació d’accidents de trànsit.
- Elaborar i tramitar les diferents diligències policials.
- Proporcionar eines als professionals de la gestió i control de la mobilitat per actuar en entorns complexos de seguretat viària.

Informació addicional:
- Horaris compatibles amb la jornada laboral.
- Cursos meritoris per a les oposicions.
- Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.

Sortides professionals

- Actuació com a perit de l'Administració, en el cas d'agents de seguretat pública.
- Actuació com a perit de part i de companyies d’assegurança.
- Especialista en reconstrucció d'accidents de trànsit.
- Especialista en gestió dels accidents de trànsit i la seguretat viària.
- Expert policial en la detecció de signes d ́influència de substàncies psicotròpiques.

Proporciona l’habilitació professional per exercir de perit davant de jutjats i tribunals.

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Salvador Rodriguez Fernandez

Telèfon: 935929712

Xavier Dorado/ Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/postgraus-1345838013691.html

Més informació

Vols rebre més informació?