Direcció

Montserrat Gomà Freixanet

Professorat

Francisco Collazos Sánchez

Juan Deus Yela

Josep Devi Bastida

Albert Diaz Martinez

Paola Jeannette Espinoza Guzman

Josep Maria Farré Martí

Montserrat Goma Freixanet

Maria Paz Carmen Gonzalez Gomez de Olmedo

Maria Teresa Gutierrez Rosado

Ingrid Katarina Gunnard

Maria Soledad Mora Giral

Ingeborg Maria Porcar Becker

Joaquim Punti Vidal

Adil Qureshi Burckhardt

Rosa Maria Raich Escursell

Irene Ramos Grille

Joaquin Soler Ribaudi

Maria Jesus Tarragona Oriols

Centres responsables

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Vols rebre més informació?