Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines d' Assistència

Presentació

Cada vegada és major la necessitat de gossos de treball en la societat actual, tant en els àmbits de gossos d'ajuda i d'assistència, així com de detecció, seguretat, protecció civil, teràpia i les interaccions assistides.

Dintre d'aquest context es necessària la qualificació de l'especialista en la instrucció de gossos dedicats a l'assistència a les persones amb discapacitat, com a eina de recolzament i indispensable en les tasques diàries, així com en el manteniment del bon estat de salut del seu usuari.

El 19 de novembre de 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat usuàries de gossos d'assistència. Aquesta normativa suposa un pas endavant respecte a la Llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, ja que no només dóna cobertura a les persones usuàries d'aquest tipus de gossos, sinó també a totes aquelles persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides per altres gossos especialment ensinistrats per a guiar-les, ajudar-les en les tasques diàries o avisar-les de perill o d'atacs imminents. La nova Llei garanteix l'accés als llocs, locals, establiments, allotjaments, transports i espais públics o d'ús públic a les persones amb discapacitat i els seus gossos d'assistència. També regula l'ensinistrament i cura d'aquest tipus de gossos, així com els centres encarregats de fer-ho.


En aquests moments la regulació marca l'acreditació per treballar en el centres especialitzats, i que a Catalunya han estat regulats per la llei 19/2009 de 26 de novembre de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència, i en la que també es recull el reconeixement de professionals de l'ensinistrament sense qualificació professional reconeguda oficialment, i mentre no s'implantés la dita qualificació professional.

Aquesta família professional estàtipificada com una certificació professionalitzadora de nivell 3, que unifica la formació i acredita les competències a nivell nacional, sistematitzant la formació adquirida en circuïts formatius no formals


Així doncs, aquests estudis aportaran a les persones de es dediquin a aquesta professió els coneixements necessaris i ajustats a la normativa actual, tant al que es refereix a:

competències tècniques en les que es constata la necessitat de disposar dels coneixements sobre el comportament dels gossos que es destinaran a aquest tipus de treball, i de les diferents tècniques d'ensinistrament pròpies per a gossos d'assistència.

També pel que fa referència al coneixement dels diferents col.lectius i potencials usuaris d'un gos d'aquestes característiques, necessitats físiques, emocionals i de benestar de l'animal, preveient els perills, identificant els riscos per treballar de forma optima.

Objectius

Capacitar l'Instructor de Gossos d'Assistència per realitzar la vinculació de manera coherent, àgil i segura per seleccionar, formar i vincular amb els seus usuaris les cinc tipologies de gossos d'assistència previstos a la Llei 19/2009 d'Accés a l'Entorn de les Persones Acompanyades de Gossos d'Assistència (avís o alerta mèdica, assistència, gossos pigall, espectre autisme, gossos de servei), coneixent i valorant les capacitats dels gossos per ensinistrar-los com a gossos de servei d'acord a les necessitats d'aquests usuaris.


Preparar al professional per desenvolupar la seva activitat tant per compte propi com per compte aliena.

Requisits d'accés

- Llicenciats, diplomats o graduats amb coneixements, experiència i/o interès en la utilització de les Unitats Canines de Teràpia i Activitats Assistides amb Gossos.

- En cas de no disposar de titulació universitària l'alumne haurà de demostrar experiència professional en el camp d'estudis i rebrà un certificat d'assistència

- Per tal d'accedir a aquest postgrau és imprescindible que l'alumne hagi realitzat la formació i acreditació d'Ensinistrament de Base i Educació Canina i del Postgrau d'Instrucció d'Unitats Canines de Treball, o mostrar en una avaluació prèvia de la direcció del programa que posseeix el nivell de coneixements i competències equiparables al postgrau mencionat.

Sortides professionals

Aquesta professió es troba ubicada en els serveis de prevenció i seguretat humana, així com els vinculats a l'atenció a les persones amb discapacitat, associats a activitats productives relacionades amb l'ensinistrament i educació de gossos d'assistència.

Tal com s'ha comentat en la presentació, la formació va dirigida per la inscripció en el Registre de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per a acreditar-se per a l'actuació professional en:
- Assistència Personal i la Dependència
- Ensinistrador/Instructor/guía de gossos d'Assistència
- Ensinistrador-Educador Caní
- Ensinistrador/Instructor de gossos pigall
- Ensinistrador/Instructor de gossos de Servei
- Ensinistrador/Instructor de gossos senyal
- Ensinistrador/Instructor de gossos d'avís
- Ensinistrador/Instructor de gossos per a persones amb trastorns de l'espectre de l'autisme.
- Programes de Bio detecció i investigació
- Instructor/Ensinistrador/Guía de Gossos de Teràpia i activitats assistides amb gossos

Contacte

Josep Manel Lopez Rodriguez

Telèfon: 935817042

Fax: 935817471

Correu electrònic: JosepManel.Lopez@uab.cat

Web: http://www.seguretatintegral.org

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

6a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3256/6
Preu: 4000 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 29/10/2018 al 01/11/2019
Idioma de docència:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
CAAD Terrassa
Isla Animal
Hospital Clínic Veterinari
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines d'Assistència

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.