Postgrau en Iniciació Professional a l'Empresa (programa CITIUS UAB)

Pràctiques

Pràctiques a l'empresa: ambdós itineraris contemplen la realització de dotze mesos de pràctiques remunerades a l'empresa receptora, durant els quals l'alumne compagina la formació acadèmica amb les activitats a l'empresa. Les característiques bàsiques d'aquestes pràctiques són:

- Les pràctiques equivalen a 15 crèdits ECTS, i són obligatòries per a tots els alumnes.

- El període de pràctiques és d'11 mesos. De fet es comptabilitza un període de 12 però cal descomptar 1 mes de vacances, que l'empresa acorda amb l'estudiant seguint els seus propis criteris, les necessitats pròpies de cada període, etc.

- La jornada de pràctiques tutoritzades del becari a l'empresa serà de 3.75 hores diàries, durant les quals el becari s'adaptarà a l'horari laboral de l'empresa receptora.

- L'empresa designarà un tutor encarregat de programar, assistir i coordinar les pràctiques. Aquest tutor efectuarà un seguiment continuat de l'activitat dels alumnes durant les pràctiques i emetrà informes periòdics sobre el seu desenvolupament. Un cop finalitzat el període de pràctiques, emetrà un informe acreditatiu de l'aprofitament de l'alumne, que s’integrarà en el seu procés d'avaluació.

- El becari, per a optar a l'obtenció del títol de màster del programa CITIUS, ha de participar i superar satisfactòriament el 100% de les pràctiques. És a dir, ha de complir amb les seves tasques a l’empresa, de manera satisfactòria, durant els mesos de l'estada.

- L'horari de les pràctiques ha de ser compatible amb el calendari acadèmic del programa i, en cap cas, no podrà impedir la consecució del mateix.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.