Postgrau en Iniciació Professional a l'Empresa (programa CITIUS UAB)

Per formar-te en gestió empresarial, per conèixer i comprendre la informació que genera l'empresa i saber utilitzar-la en la presa de decisions derivades de la gestió diària

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1843/23
 • 23a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 39 ECTS
 • Inici: 01/10/2019
 • Final: 31/01/2021
 • Places: 170
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2574 ¤
 • Preu especial 2317 ¤
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Escola de Postgrau UAB (Bellaterra, Barcelona)
Estudiants CITIUS

El postgrau en Gestió Empresarial CITIUS, de 75 i 39 crèdits respectivament, és el millor màster i postgrau:

 • Per formar-te en el món de l'empresa, ja que ofereix una formació dual que et permet adquirir una part important dels teus coneixements practicant a l'empresa.
 • Per comprendre la informació empresarial.
 • Per saber prendre decisions i assegurar la viabilitat econòmica i financera de l'entitat.

Ofereix als seus estudiants:

 • Unes pràctiques a l'empresa durant 11 o 5,5 mesos respectivament, amb un ajut a l'estudi per part de l'empresa de 650€ mensuals.
 • Formació acadèmica obligatòria i optativa.
 • Formació acadèmica semipresencial o en línia.
 • Una millora important del currículum, ja que millora la teva formació i la teva inserció laboral en poder justificar 11 mesos o 5,5 mesos d'experiència professional.
 • Un ampli ventall d'empreses importants, de diferents sectors econòmics, per a realitzar les pràctiques.

El postgrau en Gestió Empresarial CITIUS UAB t'ofereix la possibilitat d'aprendre fent, d'aprendre practicant, formant part d'un grup de treball ja en funcionament. Podràs participar del procés diari de gestió. 24 anys d'experiència ens avalen.

 • Importants empreses són empreses CITIUS: HP, PPG, Cofidis, Grifols, Agència Catalana de Turisme, Henkel, entre d'altres.
 • Personal docent de qualitat, amb una alta experiència en formació de postgrau i amb relació al món empresarial.

Sortides professionals

- Aportació de les capacitats de l'alumne a qualsevol àmbit de la gestió empresarial tant en l'àmbit de l'empresa MICRO o PIME com a qualsevol departament dels grans grups empresarials on han realitzat les pràctiques. Alguns alumnes també han optat per la consultoria en àmbits específics com el màrqueting o les finances.
- Tasques de direcció als departaments de grans empreses, com ara al de màrqueting, operacions, finances, etc.
- Tasques de gestió a institucions públiques.
- Tasques de gestió a petites empreses.
- Consultoria.
- Emprenedoria d'empreses.

Pràctiques

Pràctiques a l'empresa: ambdós itineraris contemplen la realització de dotze mesos de pràctiques remunerades a l'empresa receptora, durant els quals l'alumne compagina la formació acadèmica amb les activitats a l'empresa. Les característiques bàsiques d'aquestes pràctiques són:

- Les pràctiques equivalen a 15 crèdits ECTS, i són obligatòries per a tots els alumnes.

- El període de pràctiques és d'11 mesos. De fet es comptabilitza un període de 12 però cal descomptar 1 mes de vacances, que l'empresa acorda amb l'estudiant seguint els seus propis criteris, les necessitats pròpies de cada període, etc.

- La jornada de pràctiques tutoritzades del becari a l'empresa serà de 3.75 hores diàries, durant les quals el becari s'adaptarà a l'horari laboral de l'empresa receptora.

- L'empresa designarà un tutor encarregat de programar, assistir i coordinar les pràctiques. Aquest tutor efectuarà un seguiment continuat de l'activitat dels alumnes durant les pràctiques i emetrà informes periòdics sobre el seu desenvolupament. Un cop finalitzat el període de pràctiques, emetrà un informe acreditatiu de l'aprofitament de l'alumne, que s’integrarà en el seu procés d'avaluació.

- El becari, per a optar a l'obtenció del títol de màster del programa CITIUS, ha de participar i superar satisfactòriament el 100% de les pràctiques. És a dir, ha de complir amb les seves tasques a l’empresa, de manera satisfactòria, durant els mesos de l'estada.

- L'horari de les pràctiques ha de ser compatible amb el calendari acadèmic del programa i, en cap cas, no podrà impedir la consecució del mateix.

Beques i ajuts

De l'import total de la matrícula (3.564 euros), l'empresa assumirà 3.300 euros i l'alumne els 264 euros restants.

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Interuniversitari

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid

Centres responsables

Escola de Postgrau

Contacte

Marta Pérez García

Telèfon: 935813125

Web del programa

http://citius.uab.es/

Vols rebre més informació?