Presentació

Enguany, emprenem la XXV edició d'aquest postgrau cosa que ens permet constatar la seva consolidació, tant en el marc del Departament d'Infermeria com en el complex hospitalari de la Vall d'Hebron, on s'hi imparteixen les pràctiques clíniques.

L'objectiu que perseguim és el d'afrontar els reptes d'adaptar la docència centrada en l'estudiant i desenvolupar en aquest competències genèriques i específiques per tenir cura experta de les persones que se sotmeten a un procés quirúrgic. Per fer-ho, comptem amb el recurs de professionals experts en recursos d'aprenentatge i en formació pràctica. També, el d'un complex hospitalari de nivell III, on s'hi atenen patologies de màxima complexitat. En ell s'hi desenvolupen totes les especialitats quirúrgiques amb un alt nivell científic, tecnològic i humanístic. És en aquest marc que els estudiants hi desenvoluparan les pràctiques per tal de poder adquirir la competència d'experta.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest Postgrau és proporcionar una formació específica que permeti l'adquisició de les competències necessàries per liderar les funcions de la infermeria en l'àrea quirúrgica.

Més específicament:

- Propiciar l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds necessàries per tenir cura, de manera integral, del pacient quirúrgic.


- Proporcionar una visió amplia de tots els components de l'àrea quirúrgica i la interrelació entre els diferents serveis que la configuren.

- Desenvolupar habilitats, destreses i actituds que permetin ser competent i evolucionar com a professional expert del bloc quirúrgic.

- Donar a conèixer els avenços tecnològics que es donen en l'ampli camp de la cirurgia.

- Facilitar que desenvolupi correctament la seva pràctica professional en l'equip interdisciplinari del bloc quirúrgic.

- Ajudar l'estudiant a ser autònom en la presa de decisions en situacions que comporten risc per la vida de les persones ateses a l'àrea quirúrgica.

Requisits d'accés

- Diplomatura d'Infermeria

Sortides professionals

Infermeria del bloc quirúrgic en els diferents àmbits d'especialitats assistencials de nivell II i III.

Contacte

Axel Mora Sabanes

Telèfon: 93 489 4224

Correu electrònic: postgrau.infermeria.quirurgica@uab.cat

Web: http://iquirurgica.uab.cat

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

25a Edició
Places: 15
Orientació: Professional
45 ECTS
Codi de l'estudi: 1257/25
Preu: 2970 ¤
Preu especial: 2673¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Unitat Docent Vall d'Hebron. Barcelona
Dates: del 01/10/2019 al 28/09/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament d'Infermeria
Centres col·laboradors:
Hospital de la Vall d'Hebron
Hospital Josep Trueta
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Infermeria Quirúrgica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.