• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4368/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 15/09/2021
 • Final: 27/06/2022
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2110 €
 • Preu especial 1899 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium +
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Hospital de Mataró. Crta de Cirera 230, 08304 Mataró
07 Postgrau en Infermeria d'Hospitalització Quirúrgica. Pràctica Clínica Avançada - Francesc Rodriguez Comas / Pere Clavé i Civit
Aquest estudi ha estat validat per la UAB per poder-se impartir de forma excepcional en modalitat semipresencial per al curs 2021-2022 ateses les circumstàncies derivades de la Covid-19.

La complexitat i la comorbiditat dels malalts ingressats en àrees d'hospitalització quirúrgica ha anat en augment els darrers anys. Per a una millora continua de les cures i maneig òptim de les situacions de risc que poden sorgir en els malalts ingressats en aquestes unitats d'hospitalització, és important ampliar els coneixements clínics i tècnics del/a infermer/a generalista. Per aquesta raó, creiem necessària una formació específica i avançada en pràctica infermera. Per l'assoliment dels objectius esmentats, es precisa d'una capacitat de valoració, diagnosi d'infermeria i presa de decisions. Amb aquest postgrau, els alumnes assoliran els coneixements que els capacitin tècnica i clínicament per prendre les millors decisions en el marc de les cures d'infermeria especialitzades en l'àmbit de la hospitalització quirúrgica, garantint en tot moment la seguretat i qualitat assistencial en aquestes unitats d'hospitalització

Sortides professionals

Amb aquest postgrau es pretén que els alumnes consolidin la capacitació tècnica i clínica per prendre decisions en l'àmbit de l'hospitalització quirúrgica, mitjançant un pensament crític, com a puntal fonamental per l'assoliment dels objectius marcats per als nostres usuaris, garantint en tot moment la seguretat i qualitat assistencial. I que puguin desenvolupar la seva carrera professional en unitats d'hospitalització quirúrgica amb un clar domini de l'especialitat.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Cirurgia

Centres col·laboradors

Organitzador Postgrau Fundació Salut (CSdM)
Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)

Contacte

Francesc Rodríguez i Comas

Telèfon: 607 698 979

Més informació

Vols rebre més informació?