Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

EINA, Escola de Disseny i Art

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Per accedir a una Diplomatura de postgrau i obtenir el corresponent títol, és requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics). Els coordinadors de postgrau poden admetre a estudiants sense títol universitari, que per causa justificada siguin considerats aptes per seguir amb normalitat el curs. En cas de superar-lo, podran optar a un certificat signat per la rectora de la UAB. Aquesta possibilitat només s'aplica a les Diplomatures de Postgrau, però no als Màsters.

Perfil estudiant

El postgrau va dirigit a les persones amb formació universitària o experiència professional en àmbits creatius i culturals com ara el disseny, l’arquitectura, les belles
arts, la història de l’art, les humanitats, l’antropologia, la sociologia, la comunicació i els mitjans, la gestió cultural o la gestió d’arxius. També totes aquelles persones que
desitgin complementar la seva formació amb coneixements en comissariat i disseny
d’espais temporals.

Criteris de selecció

L’adequació del perfil de l’estudiant es valorarà a partir d’un currículum professional
i acadèmic.
Les acceptacions es realitzaran per ordre d’arribada. En cas de que les sol·licituds
superin el nombre de places, la selecció se seguirà fent en base a aquest ordre per a
tots els candidats i candidates que compleixin amb els requeriments administratius i
de perfil.

Vols rebre més informació?