Presentació

El Peritatge Grafoanalista (Grafoanalista Forense) consisteix en l'estudi i aplicació del conjunt de tècniques grafològiques avançades orientades a una interpretació científica de les traces identificatives tant en contingut com en forma d'aquesta producció humana, expressives en l'escriptura manuscrita, i, de manera auxiliar, el gargot i les formes gràfiques per tal que pugui ser útil per a tota persona vinculada a les àrees judicial, policial i també de les relacions humanes que pretengui especialitzar-se en les citades tècniques grafoanalítiques com instrument pràctic d'identificació d'escrits i documents.

Objectius

- Capacitar per actuar per designació judicial, i també particularment, com a pèrit de l'escriptura i altres manifestacions gràfiques, de les característiques de l'individu, integrant la formació especifica i de noves metodologies i tecnologia de la Grafonomia aplicada a la Grafopatologia, Grafoanàlisi, per aconseguir una adequada actuació professional davant dels jutjats i tribunals, analitzant a demanda de Tribunal o de les parts, els documents i manuscrits per a la seva interpretació.


- Capacitar a l'alumne per recopilar dades en informes pericials per processos judicials, o en processos d'assessorament a la Direcció de RRHH de les Organitzacions, per el millor coneixement de l'individu, des de l'enfocament de la personalitat, relacional, patològic i//o criminològic, conjuntament amb els equips multidisciplinars que intervenen en els processos de selecció.

- Facilitar a l'alumne la formació específica amb les noves metodologies i tecnologia de la Grafonomia aplicada a la Grafopatologia i Grafoanàlisi per aconseguir una adequada actuació professional davant dels jutjats i tribunals.

- Aplicar una direcció per Objectius (DPO), i tenir els conceptes bàsics per a gestionar la pròpia carrera professional.

Requisits d'accés

És necessària titulació acadèmica de Grau, Llicenciatura, Diplomatura universitària o equivalent.

En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat.

El perfil dels estudiants són persones que volen especialitzar-se com a professionals de la grafoanàlisi europea, en les modalitats judicials i de la grafologia patològica i criminològica d'interès especial per advocats, funcionaris de justícia, de la seguretat pública i privada, metges i diplomats d'infermeria, criminòlegs, i responsables de recursos humans.

Sortides professionals

Activitat professional de Grafoanalista per encàrrecs de les entitats i administració pública, gabinets jurídics, particulars i designació de part legítima en procediments judicials.
Participació pel Torn d'ofici i llistats de designació judicial com a Grafoanalista en procediments judicials.

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-i-postgraus-1345721301743.html

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

8a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3058/8
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalescencia UAB, Barcelona
Dates: del 17/01/2020 al 06/11/2020
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Grafoanalista Forense

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.