Direcció

Ariadna Morente Pagès

Joan Pérez Ventayol

Professorat

Judith Argila

Montserrat Bailac Puigdellivol

Susan Bechior

Mariona Bruzo Llaberia

Albert Farran

Marta López Benito

Alessandra Luciano

Ariadna Matas Casadevall

Carlos Morales Teixidó

Fernando Osorio Alarcón

Hugo Rodriguez Alonso

Pau Saavedra Bendito

Josep Oriol Sant Bosch

Felipe Schuster

Daniel Teruggi

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?