Direcció

Joan Pérez Ventayol

María del Carmen García Meilán

Professorat

Judith Argila

Montse Bailac

Susan Bechior

Mariona Bruzo

María del Carmen García Meilán

Ariadna Morente Pagès

Fernando Osorio Alarcón

Inma Rull

Pau Saavedra

Oriol Sant Bosch

Felipe Schuster

Daniel Terugui

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?