• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4455/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 24/01/2022
 • Final: 20/12/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3300 €
 • Preu especial 3135 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni ESAGED
  Preu especial 2970 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium + (només primera matrícula a curs complet)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents proposa un estudi de Diploma de Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors amb la incorporació dels últims avenços experimentats en el sector.
Amb una visió global i una perspectiva orientada a les bones pràctiques de referència internacionals, la finalitat del programa és oferir una formació universitària en la qual es plantegi l’adquisició de coneixements per a un tractament integral de tots els processos arxivístics tècnics i no tècnics que implica la documentació vinculada a l’àmbit audiovisual, des del vídeo, al document sonor i el document fílmic, amb un accent especial en el vídeo i àudio digital. Es tindrà en compte l’àmbit jurídic ateses les implicacions legals que té el tractament arxivístic de material audiovisual en tema de protecció de dades i drets d’imatge, però també en temes de propietat intel·lectual, accés o difusió de materials audiovisuals.
En aquest sentit, es treballen totes les eines amb la finalitat d’oferir els coneixements relatius a les característiques dels diferents tipus de documents, i familiaritzar-se així amb els suports tradicionals i els nous formats de producció i preservació. També es desenvolupen les competències per tal de tractar aquest tipus de documents en el si de les organitzacions, com mitjans de comunicació, empreses de difusió i institucions patrimonials, i conèixer els fluxos de treball i els diferents processos vinculats al tractament i a la preservació de la documentació: ingesta, descripció, classificació, digitalització o emmagatzematge, entre altres.
Tant des d’un punt de vista teòric, com de la seva aplicació pràctica, es presenten els estàndards internacionals de tractament arxivístic vinculats a les metadades, llenguatges documentals, ontologies, i altres normes, models o esquemes per a la descripció, administració i preservació dels documents audiovisuals.
Tanmateix, es posa un especial accent en el tractament del vídeo i l’àudio digital incidint en el procés de digitalització des de la manipulació dels suports analògics a la codificació digital per garantir un accés futur. També es donaran a conèixer les eines de hardware i software existent per a la gestió i preservació dels objectes digitals.
Per últim, es planteja com les noves formes de producció i gestió dels continguts audiovisuals han comportat l’aparició de nous perfils professionals vinculats a l’arxivística i la gestió documental, i formes innovadores de negoci en l’explotació dels fons i col·leccions audiovisuals.

Sortides professionals

El postgrau està orientat a persones que tenen coneixements en arxivística, gestió de la documentació o la informació i/o experiència professional en aquest àmbit i que vulguin especialitzar-se o tinguin interès en aquestes tipologies documentals, com ara:
-Responsables o professionals de centres, organismes o arxius que custodiïn i tractin aquest tipus de documentació.
-Personal vinculat al tractament i gestió dels documents audiovisuals a centres com ara arxius de productores audiovisuals, mediateques, fonoteques, filmoteques o centre anàlegs.
-Professionals que vulguin reciclar-se per optar a noves oportunitats professionals en el sector del tractament i la preservació audiovisual, sempre centrat en la gestió de documents i a la seva difusió.
-Nous rols professionals en un mercat audiovisual digital creixent, que inclouen la gestió i la descripció dels documents audiovisuals, ja sigui des de la recerca de contingut, la planificació i gestió dels drets, la difusió o la seva explotació.

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Vols rebre més informació?