Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

Formació especialitzada online que capacita els professionals de l¿arxivística per a la gestió, el tractament i la preservació dels documents electrònics.

Direcció

Jordi Sequero Ruiz

Professorat

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Arxivers de Catalunya

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Vols rebre més informació?