Presentació

Dins dels objectius de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, conjuntament amb els de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, hi ha els d'oferir una formació de postgrau que permeti una especialització en els estudis d'arxivística i també respondre als reptes derivats del desenvolupament de la societat del coneixement i de l'administració electrònica.

La diplomatura de postgrau en Gestió de Documents Electrònics que presentem vol donar resposta a la necessitat creixent per part de les organitzacions públiques i privades de tenir persones formades en una metodologia adequada per encarar la gestió dels documents en uns suports en contínua evolució.

El programa d'aquesta diplomatura de postgrau té en compte els diversos aspectes que han de permetre una correcta gestió d'aquests documents (organització, preservació i accés).

Objectius

Formar als professionals dels arxius de les administracions públiques i empreses privades, en els camps de les noves tecnologies relacionats amb l'arxivística.

Proporcionar la formació adequada per capacitar als professionals en el tractament i la gestió dels documents electrònics per tal de participar en els projectes de l'administració electrònica i fer possible la conservació permanent dels documents en format digital.

Requisits d'accés

S'hi pot accedir des de qualsevol llicenciatura o diplomatura, especialment dirigit als professionals de l'administració pública i de l'empresa privada que hagin de gestionar els documents electrònics en el seu lloc de treball i també als tècnics i professionals que s'interessin pels efectes que la gestió dels documents electrònics pot tenir en el seu lloc de treball (arxivers, lletrats, informàtics, tècnics de l'administració, etc.).

Sortides professionals

Les sortides professionals les podem detectar en diversos àmbits:

- L'administració pública en tant que impulsora de l'administració electrònica (administració estatal, administracions autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, etc.).

- En organitzacions, entitats privades i empreses (universitats, associacions i col·legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, entitats financeres, immobiliàries, professionals, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació, etc.).

- En empreses de serveis documentals i arxivístics (consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental, etc.).

Contacte

Jordi Sequero Ruiz

Telèfon: 935817399

Correu electrònic: jordi.sequero@uab.cat

Web: http://www.esaged.com

Postgrau UAB

6a Edició
Places: 38
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1652/6
Preu: 2800 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya. C/ Girona 20, Barcelona.
Dates: del 07/01/2013 al 30/04/2014
Idioma de docència:
Català (55%), Castellà (15%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (10%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Associació d'Arxivers de Catalunya
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.