Presentació

Dins dels objectius de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, conjuntament amb els de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, hi ha els d'oferir una formació de postgrau que permeti una especialització en els estudis d'arxivística i també respondre als reptes derivats del desenvolupament de la societat del coneixement i de l'administració electrònica.

El postgrau de Gestió dels Documents Electrònics pretén actualitzar els coneixements aportats en un sector que està sotmès a un continu canvi legislatiu i tecnològic per tal de donar resposta a la necessitat creixent per part de les organitzacions públiques i privades de tenir persones formades en una metodologia adequada per encarar la gestió dels documents en suport digital. El programa d’aquest postgrau té en compte els diversos

aspectes que han de permetre una correcta gestió d’aquests documents, tant els normatius i legals, com els tecnològics i,sobretot, els relacionats amb la seva gestió i tractament.

Objectius

Formar als professionals dels arxius de les administracions públiques i empreses privades, en els camps de les noves tecnologies relacionats amb l'arxivística.

Proporcionar la formació adequada per capacitar als professionals en el tractament i la gestió dels documents electrònics per tal de participar en els projectes de l'administració electrònica i fer possible la conservació permanent dels documents en format digital.


Propiciar un coneixement adequat de les plataformes tecnològiques per facilitar el treball conjunt amb enginyers de sistemes i administradors de sistemes d'informació.

Requisits d'accés

S'hi pot accedir des de qualsevol llicenciatura o diplomatura, especialment dirigit als professionals de l'administració pública i de l'empresa privada que hagin de gestionar els documents electrònics en el seu lloc de treball i també als tècnics i professionals que s'interessin pels efectes que la gestió dels documents electrònics pot tenir en el seu lloc de treball (arxivers, lletrats, informàtics, tècnics de l'administració, etc.).

Sortides professionals

Les sortides professionals les podem detectar en diversos àmbits:

- L'administració pública en tant que impulsora de l'administració electrònica (administració estatal, administracions autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, etc.).

- En organitzacions, entitats privades i empreses (universitats, associacions i col·legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, entitats financeres, immobiliàries, professionals, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació, etc.).

- En empreses de serveis documentals i arxivístics (consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental, etc.).

Contacte

Carmen Garcia Meilan

Telèfon: 93 581 7177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-propis-i-postgraus-1345734689012.html

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

9a Edició
Places: 38
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1652/9
Preu: 2800 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya. C/ Girona 20, Barcelona i Escola Superior s'Arxivística i Gestió de Documents, Campus UAB, Edifici Blanc
Dates: del 12/11/2018 al 02/11/2020
Idioma de docència:
Català (55%), Castellà (15%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (10%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Associació d'Arxivers de Catalunya
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.