Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

Presentació

Creat el 1988, el programa ha posat l'èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el mitjà natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada.

La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el programa és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.

El programa és interdisciplinari quant als continguts, la docència i l'alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col.laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades.


Abasta tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l'anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com oferir recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i/o la gestió.

Objectius

- L'objectiu general del programa es facilitar una formació àmplia, integrada i multidisciplinar en temes de Gestió Ambiental, amb l'èmfasi en les dimensions socials i comportamentals, sense oblidar el medi físic i les dimensions tecnològiques. Dirigit als estudiants i als professionals que aborden les qüestions ambientals i de l'entorn, des de disciplines i formacions molt diverses.


A nivell específic:

- Aportar coneixements, tècniques i instruments per a l'avaluació, i la gestió ambiental, tant en l'àmbit de l'habitat com en el de l'empresa i les organitzacions.

- Facilitar una base comuna de conceptes, llenguatge i pràctica, desenvolupant les competències bàsiques i el conjunt d'habilitats necessàries per poder dur a terme, des dels respectius perfils professionals, de manera eficaç i eficient, treballs aplicats que requereixin una col.aboració inter/trans disciplinar.

- Formar i habilitar per la recerca en el camp específic d'elecció de l'estudiant, dins el ventall de disciplines implicades en el programa.

Requisits d'accés

Estar en possessió d'un títol universitari equivalent a llicenciatura, diplomatura o grau.
Eventualment s'hi acceptaran, amb l'autorització dels Directors del programa, els professionals sense titulació que per la seva tasca professional considerin d'interès la formació que s'imparteix. En aquest cas es lliurarà un certificat d'Extensió universitària, no el Diploma de Postgrau.

Sortides professionals

En les àrees de la gestió ambiental.
En l'àmbit de la consultoria ambiental i de l'empresa així com en la gestió pública a nivell local, provincial i autonòmic.
En el camp del desenvolupament municipal i comunitari, planificació i gestió de la vialitat, anàlisi i tractament de nivells sònics en zones urbanes, auditories i pre-auditories ambientals empresarials i municipals, informes de sostenibilitat ambiental, avaluacions d'impacte ambiental de grans infraestructures, parcs eòlics o indústries, programes i campanyes d'educació ambiental, gestió de residus, etc.

Contacte

Maria Rosa Bonet

Telèfon: 933125801

Correu electrònic: mia@ub.edu

Web: http://www.ub.edu/dppss/master_ambiental/

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

13a Edició
Places: 30
Orientació: Recerca, Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1423/13
Preu: 2400 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Dep. Psicologia Social UB. Campus Mundet. Pg. Vall d'Hebron, 171. Barcelona
Dates: del 21/10/2019 al 17/07/2020
Idioma de docència:
Castellà (40%), Català (40%), Anglès (20%)
Interuniversitari:
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Centres responsables:
Departament de Psicologia Social
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.