Presentació

El present postgrau s'integra en el programa docent del màster en Comunicació Gràfica l'oferta formativa de la qual es caracteritza segons es detalla a continuació:

El màster en Comunicació gràfica és un programa de formació que integra les disciplines de creativitat, disseny gràfic, preparació d'arts finals digitals i la producció (comunicació, construcció i producció) final de les peces gràfiques, tant impreses com multimèdia.

Pensat com la continuació natural dels llicenciats i llicenciades en comunicació o afins, que desitgen reforçar el seu perfil de direcció d'art, disseny i producció de comunicacions visuals, és a dir, reforçar el seu perfil com a comunicador visual.


Es pretén donar a conèixer en profunditat el procés de creació, preparació per a la producció i producció final de qualsevol producte gràfic. Productes generats des de la comunicació visual, des del disseny gràfic, tant de caràcter publicitari, editorial com periodístic o multimèdia.

El treball del comunicador visual no finalitza en la fase de creació. Les seves aportacions segueixen sent necessàries al llarg de tot el procés de treball. S'ha d'assegurar l'obtenció del producte visual, en les condicions ideades. Perquè això sigui així es requereix d'un coneixement que permeti la gestió inherent a tot procés. Perquè un bon treball creatiu tingui èxit és necessari que sigui traslladat de manera eficient a la peça final i a un preu raonable.

El contingut d'aquest programa no s'ensenya amb suficient professionalització en les escoles i facultats de comunicació o disseny pel que als comunicadors no els queda altre remei que anar aprenent a poc a poc, a força de l'experiència.

Amb el màster en Comunicació Gràfica es pretén formar als alumnes en els conceptes fonamentals sobre els processos, materials, equips i pressupostos econòmics que intervenen en el procés de treball de la comunicació visual.

Objectius

L'objectiu bàsic és formar als alumnes en el procés de creació, edició i producció de material imprès i multimèdia, de manera que permeti la seva capacitació professional en el món gràfic.

Aquest objectiu bàsic a més ha de millorar els processos de comunicació entre els components dels departaments de màrqueting, creativitat, disseny i comunicació, amb les empreses del sector gràfic i multimèdia.


És intenció d'aquest màster acostar els interessos de la universitat i els de les empreses que donen servei en l'àmbit de la comunicació visual.

Aquesta aproximació haurà d'aconseguir la millora i la innovació, tant en el context professional (millora dels processos productius) com en l'acadèmic (millora de la investigació i docència).

Requisits d'accés

- Llicenciats, graduats o diplomats universitaris, especialment en àrees de comunicació (Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme), de disseny gràfic, multimèdia, edició, belles arts, etc.

Sortides professionals

- Agències de publicitat
- Editorials
- Estudis de disseny
- Mitjans gràfics
- Anunciants
- Gabinets de comunicació

Contacte

Ana Isabel Entenza Rodriguez

Telèfon: 935814458

Correu electrònic: comunicacio.grafica@uab.cat

Web: http://uabcom.com/comgra.html

Postgrau UAB

20a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1485/20
Preu: 3200 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 12/09/2016 al 28/02/2017
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Títol que s'obté:
Diploma de Posgrau en Estratègies de Comunicació Gràfica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.