Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària

Formació professionalitzadora en la gestió de la seguretat alimentària que contempla la legislació estatal i europea en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1473/16
 • 16a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 14/01/2022
 • Final: 28/05/2022
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2220 €
 • Preu especial 1998 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+ (només primera matrícula a curs complet)
  Preu especial 2109 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

La seguretat alimentària garanteix la innocuïtat dels aliments per tal que el seu consum no produeixi un perjudici per a la salut, mentre que la qualitat ho fa per a determinades característiques d'un producte.

El sector agroalimentari ha de vetllar per la seguretat dels seus aliments seguint directrius harmonitzades d'obligat compliment a escala europea.

Objectius:

 • Manejar les normatives espanyoles i europees de regulació agroalimentària.
 • Formar professionals que integrin en la seva actuació els coneixements respecte a les funcions de l'Autoritat Alimentària Europea i les Agències Nacionals de Seguretat Alimentària.
 • Apropar a l'estudiant als procediments per a l'obtenció de certificació de la qualitat i la seguretat agroalimentària.
 • Veure la Seguretat Alimentària com a derivació del dret constitucional a la salut.

El postgrau forma part del màster en Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària i té un caràcter pràctic i professionalitzador, amb les següents activitats:

 • Sessions presencials i online.
 • Sortides de camp i visites a empreses.
 • Pràctiques extracurriculars optatives en empreses de l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària.

Pràctiques

Actualment s'està estudiant la possibilitat de realitzar pràctiques no obligatòries.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Web del programa

http://www.seguretatintegral.org

Vols rebre més informació?