Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària

Formació professionalitzadora en la gestió de la seguretat alimentària que contempla la legislació estatal i europea en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1473/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 13/01/2023
 • Final: 27/05/2023
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2220 €
 • Preu especial 2109 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster (només primera matrícula a curs complet)
  Preu especial 2153 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB cursos o mòduls (només primera matrícula a curs complet)
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

La seguretat alimentària garanteix la innocuïtat dels aliments per tal que el seu consum no produeixi un perjudici per a la salut, mentre que la qualitat ho fa per a determinades característiques d'un producte.

El sector agroalimentari ha de vetllar per la seguretat dels seus aliments seguint directrius harmonitzades d'obligat compliment a escala europea.

Objectius:

 • Manejar les normatives espanyoles i europees de regulació agroalimentària.
 • Formar professionals que integrin en la seva actuació els coneixements respecte a les funcions de l'Autoritat Alimentària Europea i les Agències Nacionals de Seguretat Alimentària.
 • Apropar a l'estudiant als procediments per a l'obtenció de certificació de la qualitat i la seguretat agroalimentària.
 • Veure la Seguretat Alimentària com a derivació del dret constitucional a la salut.

El postgrau forma part del màster en Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària i té un caràcter pràctic i professionalitzador, amb les següents activitats:

 • Sessions presencials i online.
 • Sortides de camp i visites a empreses.
 • Pràctiques extracurriculars optatives en empreses de l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària.

Pràctiques

Els alumnes poden beneficiar-se de la possibilitat de pràctiques opcionals en conveni amb empreses de qualsevol sector, sempre que l'oferiment vingui de l'empresa, la feina que els hi ofereixin sigui relacionada amb el estudis que estan cursant i serveixi per adquirir pràctica com a complement de les classes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/postgraus-1345838013691.html

Més informació

Vols rebre més informació?