Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

 • Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4656/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 02/10/2023
 • Final: 30/07/2024
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1900 €
 • Preu especial 1805 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB o FUAB de grau o postgrau. Descompte NO acumulable
  Preu especial 1843 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de cursos o mòduls
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (10%)
Formació en línia d'especialització i d’actualització de coneixements adreçada als professionals de la infermeria en l'àmbit de la transfusió sanguínia i la teràpia cel·lular i tissular.

La infermeria té un lloc bàsic en tot el procés, des de la donació fins a l'administració i la cura dels pacients que han rebut algun producte biològic d'origen humà. El personal que intervé directament en l'extracció, l'estudi, el tractament, la conservació i la distribució de la sang humana i dels seus components sanguinis ha d'estar qualificat per a la realització d'aquestes tasques i rebre una formació adequada i actualitzada periòdicament.

Aquest diploma, únic a Catalunya, té com a finalitat omplir el buit existent als plans d'estudis d'infermeria de Catalunya, on no es contempla la impartició de l'assignatura d'Hemoteràpia, que s'inclou com a optativa a algunes universitats espanyoles.

Aquesta realitat es va veure corroborada per les respostes de 117 professionals de la infermeria actius a l'àmbit de la medicina transfusional a hospitals de Catalunya i d'Amèrica Llatina a una enquesta duta a terme el 2021. Els professionals van mostrar un alt interès, gairebé del 90%, per actualitzar els seus coneixements en medicina transfusional i teràpies cel·lulars i tissulars, i més del 51% va indicar la intenció de matricular-se en cas d'impartir-se una titulació d'aquestes característiques.

Sortides professionals

Àmbits:
- donació.
- transfusió sanguínia.
- teràpies cel·lulars.
- teràpies tissulars.
- diagnòstic de laboratori.

Tipologia de centres de treball:
- centres de transfusió sanguínia.
- serveis hospitalaris de transfusió.
- empreses privades del sector.
- empreses biofarmacèutiques.
- bancs de teixits.
- bancs de teràpia cel·lular.
- bancs de llet humana.

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació

Centres col·laboradors

Banc de Sang i Teixits

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

www.uab.cat/web/escola-fuab-formacio/formacio-continua/programes/postgraus/online-1345830685058.html

Més informació

Vols rebre més informació?