Requisits d'accés

Estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).
Les titulacions preferents són les de Grau en Disseny, especialitat disseny de producte, Enginyeria industrial o Arquitectura. Es valoraran però també aquells estudiants que tenint titulació superior en àmbits diferents, demostrin tenir experiència o aptituds per a formar-se en la projecció i disseny d’espais. En aquest darrer cas, ho podran demostrar a partir d’un dossier de treballs.

Criteris de selecció

El coordinador/a realitzarà la selecció dels estudiants en base a la formació acadèmica, la qualitat dels treballs (dossier de treballs -portfoli o book-), lʼexperiència professional i les motivacions exposades.

En cas d'haver-hi més estudiants que places, la valoració dels mateixos es farà puntuant .
- Expedient acadèmic (50%).
- Nivell de la mostra de treballs aportats -portfoli o book- (30%).
- Carta de motivació (20%).

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.