Continguts

IDEACIÓ I VALIDACIÓ
Dinàmiques d'innovació pel disseny de producte
Experiència d'usuari UX

PRODUCCIÓ DEL DISSENY
Disseny de producte
Recursos de representació

GESTIÓ DEL PRODUCTE
Recursos per la fabricació
Gestió del producte

Assignatura Crèdits Caràcter
Ideació i Validació
10 ECTS Obligatòria
Producció del Disseny
10 ECTS Obligatòria
Gestió de Producte
10 ECTS Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció, juntament amb la diplomatura de postgrau Edició de Producte componen el Màster en Disseny i Edició de Producte.

Es pot cursar només aquesta diplomatura de postgrau i optar al Diploma de Postgrau Edició de Poducte, o cursar també la diplomatura de postgrau Edició de Poducte i havent superat les dues, matricular-se, presentar i superar el projecte final del màster per obtenir el títol de Màster en Disseny i Edició de Producte

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.