Requisits d'accés

- És requisit imprescindible per a accedir al màster estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

- Es consideren adients els candidats procedents de: Graduat Superiors en Disseny, Arquitectura tècnica, així com altres titulacions o formacions sempre que tinguin algun tipus d’experiència o vinculació amb la disciplina del disseny d’espais.

Criteris de selecció

La selecció es farà en base a:
- Currículum acadèmic i professional
- Book de treballs o Carta de motivació
Es recomana tenir coneixements bàsics de programari de representació tipus Autocad, Creative Suit d’Adobe.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.