Postgrau en Disseny d'Espais Experiencials

Aprèn a desenvolupar tots els aspectes vinculats al disseny, la projecció i l'execució d'obra per a la creació d'espais que persegueixen provocar una experiència en els usuaris

Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

EINA, Escola de Disseny i Art

Requisits d'accés

- És requisit imprescindible per a accedir al màster estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

- Es consideren adients els candidats procedents de: Graduat Superiors en Disseny, Arquitectura tècnica, així com altres titulacions o formacions sempre que tinguin algun tipus d’experiència o vinculació amb la disciplina del disseny d’espais.

Criteris de selecció

La selecció es farà en base a:
- Currículum acadèmic i professional
- Book de treballs o Carta de motivació
Es recomana tenir coneixements bàsics de programari de representació tipus Autocad, Creative Suit d’Adobe.

Vols rebre més informació?