Presentació

Màster en Disseny Gràfic
L'objectiu del disseny gràfic és fer entenedora i visualment interessant una gamma molt àmplia de missatges gràfics.

Si bé a diferència d'altres tipus de comunicació visual, com ara la Publicitat, no persegueix necessàriament la persuasió ni s'orienta exclusivament al consum, sí que dirigeix la seva intenció cap a la creació d'identitats gràfiques i la direcció de campanyes per a institucions i empreses, o per a marques i productes.

Aquesta finalitat s'aconsegueix a través del domini del llenguatge gràfic, tant pel que fa als elements visuals com als verbals. En aquest sentit, destaca la necessitat de comptar amb un ampli domini de la tipografia, element que transforma el disseny gràfic en una peça clau, tant en la configuració dels productes editorials impresos com en molts altres diferents suports físics.


El programa de la Diplomatura de postgrau en Disseny d'Elements Gràfics tracta les especificitats del disseny gràfic pel que fa a objectius i programa de disseny, recursos i materials, així com gestió i direcció de projecte aplicats a tots aquells elements gràfics que es poden reproduir físicament (suports finals materials, no digitals).

Es caracteritza i destaca per la seva orientació professionalitzadora que completa la formació de les titulacions més generalistes, com ara la de Grau de Disseny i Graduat superior i Graduat en disseny, així com la d'aquells estudiants que han cursat alguna especialització, itinerari o menció de disseny diferent a la de gràfic (disseny d'interiors, disseny de producte industrial, disseny de moda o tèxtil).

Els continguts, però, també van dirigits a aquells professionals que fan un ús intensiu d'aplicacions de disseny gràfic i tenen necessitat de participar activament en els processos de formalització, gestió i/o producció de projectes.

En aquest sentit aquest programa dota de competència professional en les diferents tasques de responsabilitat dels processos de dissenygràfic,ja sigui des del treball autònom com integrat en agències i estudis que ofereixen serveis de disseny gràfic, com també, en els departaments de disseny gràfic d'empreses i institucions.

Objectius

Els objectius formatius de la Diplomatura de Postgrau en Disseny d'Elements Gràfics són de forma general, els d'adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a l'exercici de la professió del disseny gràfic off-line.

En el cas que es tinguin coneixements en l'àmbit del disseny (producte, interiors...) o de la comunicació (publicitat, comunicació audiovisual...), el Màster en Disseny Gràfic permet complementar-la amb la vessant gràfica, aconseguint un perfil més multidisciplinari i professionalment més competent. En el cas de no tenir experiència, adquirir la base de coneixement que, juntament amb les aptituds personal i professionals, permeti a l'alumne endinsar-se en aquest sector professional.


A nivell més específic, els objectius de la Diplomatura de postgrau són els d'adquirir coneixements teòrics i pràctics per a:

- Demostrar que posseeix i compren coneixements que relacionen el disseny gràfic amb els entorns empresarials, tecnològics i culturals en els que es desenvolupa el treball editorial i d’identitat corporativa.
- Aplicar els coneixements adquirits per a proposar millores i innovacions a l’entorn comunicatiu, a partir de processos de conceptualització i formalització propis del disseny gràfic, i exercir la seva activitat d’acord amb les convencions i els pautes d’actuació que caracteritzen l’entorn professional del disseny.
- Reunir i interpretar dades rellevants que permetin identificar els problemes de comunicació gràfica a l’entorn quotidià que poden ser millorats des de la pràctica del disseny.
- Transmetre en llenguatge verbal i visual especialitzat propostes de disseny de manera entenedora pels diferents agents implicats (clients, impressors, programadors informàtics, industrials i públic no especialitzat).
- Desenvolupar un grau suficient d’autonomia que faciliti la professionalització i la direcció i gestió de projectes de disseny gràfic.

Requisits d'accés

Es consideren adients els candidats que comptin amb les següents titulacions Graduat Superiors en Disseny (preferentment Graduats superior en Disseny de Producte o Interiors), Llicenciats en Belles Arts, Llicenciats en Publicitat i Relacions publiques o Llicenciats en Periodisme.

Per accedir al postgrau i obtenir el diploma de postgrau corresponent, és requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari d'un mínim de 3 anys (180 ects o equivalent).

Sortides professionals

Disseny editorial, llibres i publicacions periòdiques, maquetació, identitat corporativa i imatge d'empreses i entitats públiques, desenvolupament d'imatge de marca, direcció d'art.

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030923

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: http://www.eina.edu/postgraus

Postgrau UAB

12a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 2430/12
Preu: 3600 ¤
Preu especial: 3240¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (centre adscrit)
Dates: del 28/09/2020 al 29/01/2021
Idioma de docència:
Castellà (95%), Català (5%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Disseny d'Elements Gràfics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.