Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Gerontològics

Presentació

26 Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Gerontològics - Esther Arozarena
Donar resposta a les necessitats socials i del mercat originades per l'increment de persones grans amb discapacitats que requereixen un servei d'atenció gerontològica, i per l'evolució del sector geriàtric que exigeix una adaptació permanent al progrés dels coneixements, a la incorporació de noves tecnologies, als canvis organitzatius i a l'evolució social.

Objectius

L'objectiu és adquirir elements de gestió, administració i optimització de recursos humans així com coneixements mèdics, psicològics i socials en gerontologia que capacitin professionalment per a una adequada planificació, organització i utilització dels recursos disponibles en centres gerontològics en vistes a una atenció de màxima qualitat.

- Conèixer el fenomen social de l'envelliment i la realitat sociocultural de les persones grans

- Conèixer l'organització i objectius de l'actual model sociosanitari, la xarxa de recursos, els diferents àmbits d’intervenció i les polítiques socials i sanitàries vigents.
- Conèixer i aplicar les normes, les recomanacions i els principis bàsics pel que fa a l'estructura física d'un centre (disseny arquitectònic i ambiental).
- Ésser capaç de dur a terme l'organització funcional d'un centre i utilitzar els instruments de gestió i administració adequats.
- Conèixer, saber aplicar i difondre en l'organització les mesures que asseguren la qualitat del servei
- Conèixer i saber aplicar estratègies per a l'optimització dels recursos humans.
- Conèixer les funcions dels professionals bàsics de l'equip interdisciplinari, saber aplicar una metodologia de treball en equip i informar sobre tècniques per a pal.liar el desgast dels professionals que treballen en l'àmbit assistencial.
- Ésser capaç d'assumir la responsabilització i/o supervisió de la gestió econòmica i financera d’un centre geriàtric.
- Ésser capaç d'elaborar un projecte de creació o remodelació d'un centre o servei gerontològic econòmicament viable
- Conèixer els aspectes mèdics, psicològics i socials implicats en l'atenció gerontològica: els instruments d'avaluació física, psicològica i social i les diferents tècniques d’estimulació i manteniment de les capacitats cognitives, sensorials, motrius, socials i afectives.
- Exercitar i promoure actituds i habilitats de relació interpersonal i de comunicació per a una òptima qualitat en l'atenció, la informació i el tracte amb l'usuari així com amb les famílies.

Requisits d'accés

- Títol de grau, llicenciat o diplomat, preferentment en l'àmbit de les ciències humanes i socials. Altres candidats que justifiquin la seva experiència professional en les tasques de gestió o administració d'un centre geriàtric, prèvia entrevista

Sortides professionals

- Direcció de Centres Gerontològics (residències o centres de dia per a persones grans) o d'àrees de gestio sanitària, social i administrativa dins d'aquests centres.
- Millora les competències laborals, requerides en aquest camp, dels diferents professionals tècnics (de medicina, infermeria, psicologia, treball social, fisioteràpia, educació social, terapia ocupacional...) que treballen en un centre gerontològic.

Contacte

Esther Arozarena

Correu electrònic: esther.arozarena@uab.cat

Postgrau UAB

17a Edició
Places: 26
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1381/17
Preu: 2500 ¤
Preu especial: 2250¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Casa de Convalescència
Dates: del 23/10/2020 al 25/09/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Direcció i Gestió de Centres Gerontològics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.