Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

Formació especialitzada per a professionals de l'arxivística per dur a terme tasques estratègiques de direcció, planificació, gestió i comunicació a centres d'arxius i serveis de gestió documental

Direcció

Ariadna Morente Pagès

Joan Pérez Ventayol

Professorat

Ramon Alberch Fugueras

Xavier Carmaniu Mainade

María del Carmen García Meilán

Jordi Masias Muntada

Ariadna Morente Pagès

Joan Pérez Ventayol

Raül Rabionet Janssen

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Arxivers de Catalunya

Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación

Associació d'Amics de la UAB

Vols rebre més informació?