Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

Presentació

Dins dels objectius de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, conjuntament amb els de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, hi ha els d'oferir una formació de postgrau que permeti a les persones que han d'estar al capdavant d'arxius o de serveis de gestió documental eines i estratègies per assolir amb èxit les tasques de direcció i poder liderar processos d'innovació i canvi organitzatiu.

El postgrau de Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius que presentem vol donar resposta a la necessitat creixent per part de les organitzacions públiques i privades de tenir persones al capdavant dels seus serveis de gestió documental i arxius amb una formació adequada per respondre als reptes i necessitats d'unes organitzacions amb necessitat d'adaptació a una societat en transformació. Així doncs el programa d'aquest postgrau recull el tractament dels diversos àmbits que han de permetre una correcta gestió d'aquests centres (Visió estratègica, la planificació i organització, les infraestructures, recursos tecnològics, gestió dels equips de treball, gestió dels recursos econòmics, la gestió enfocada a resultats i la qualitat, la comunicació i serveis).

Objectius

Formar als professionals dels arxius i els gestors documentals de les administracions publiques i de les empreses i institucions privades, en els camps de la direcció executiva de centres d'arxius i serveis de gestió documental.
Proporcionar la formació adequada per capacitar al aquests professionals en la direcció d'aquests equipaments per tal de planificar, gestionar i comunicar de forma estratègica.

Requisits d'accés

S'hi pot accedir des de qualsevol llicenciatura, grau o diplomatura. En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat d'assistència.

El postgrau s'adreça a professionals i a futurs professionals de l'administració pública, del sector privat o empresarial que hagin d'elaborar i gestionar elements claus com la planificació estratègica d'un centre o servei, els seus recursos humans, econòmics i tecnològics, i la comunicació dels propis productes i serveis, dins i/o fora de la seva organització.

I també als tècnics i professionals que han d'administrar components estratègics per a una direcció (arxivers, gestors de documents, informàtics, tècnics de l'administració, etc).

Sortides professionals

L'administració pública dotada de serveis de gestió documental i de centres d'arxius custodis del patrimoni documental (administració estatal, administracions regionals, departamentals, autonòmiques, municipals,etc).

En organitzacions i entitats privades (universitats, associacions i col.legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, centres d’arxiu privats, professionals, etc).

En empreses de serveis documentals i arxivístics (consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental, etc).

Contacte

Carmen Garcia Meilan

Telèfon: 93 581 7177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-propis-i-postgraus-1345734689012.html

Postgrau UAB

4a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3313/4
Preu: 2100 ¤
Preu especial: 1890¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)
Preu especial: 1995¤
Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster Arxivística, socis AAC-GD, Amics UAB, membres de l'Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación.(només primera matrícula a curs complet)

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Dates: del 19/10/2020 al 01/06/2022
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Associació d'Amics de la UAB
Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.