Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

Formació especialitzada per a professionals de l'arxivística per dur a terme tasques estratègiques de direcció, planificació, gestió i comunicació a centres d'arxius i serveis de gestió documental

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3313/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 24/04/2023
 • Final: 24/11/2023
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2550 €
 • Preu especial 2474 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de curs o mòdul (només primera matrícula). Membres ADABIB
  Preu especial 2346 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya (AAC)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online

El postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxiu proporciona a les persones al capdavant de serveis de gestió documental i arxiu les eines i estratègies per a desenvolupar amb èxit les tasques de direcció i poder liderar processos d'innovació i canvi organitzatiu.

Aquest postgrau, en col·laboració amb l'Associació d'Arxivers de Catalunya, vol donar resposta a la necessitat creixent, per part de les organitzacions públiques i privades, de comptar amb professionals amb una formació adequada per dirigir i liderar els seus serveis de gestió documental i arxiu, per a afrontar els reptes i adaptar-se a una societat en contínua transformació.

El programa recull el tractament dels diversos àmbits que han de permetre una correcta gestió d'aquests centres:

 • Visió estratègica
 • Planificació i organització
 • Infraestructures
 • Recursos tecnològics
 • Gestió dels equips de treball
 • Gestió dels recursos econòmics
 • Gestió enfocada a resultats i a la qualitat
 • Comunicació i serveis

Sortides professionals

L'administració pública dotada de serveis de gestió documental i de centres d'arxius custodis del patrimoni documental (administració estatal, administracions regionals, departamentals, autonòmiques, municipals,etc).

En organitzacions i entitats privades (universitats, associacions i col.legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, centres d'arxiu privats, professionals, etc).

En empreses de serveis documentals i arxivístics (consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental, etc).

Testimonis

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Arxivers de Catalunya
Associació d'Amics de la UAB
Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 935929710

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/postgraus-1345838103570.html

Més informació

Vols rebre més informació?