Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Presentació

La innovació i la qualitat en els centres educatius requereixen de plantejaments i d'estratègies globals així com de processos de gestió qualificats, participatius i democràtics. Intervenir eficaçment en aquests processos i, sobretot, dirigir-los de manera adequada, implica una formació i una capacitació especialitzades.

Així mateix, hi ha un considerable nombre de titulats universitaris, molts d'ells vinculats professionalment al món de l'educació, que precisen i reclamen aquesta formació i especialització complementàries que sovint no es poden obtenir en els estudis de grau.

L'oferta formativa en aquest àmbit de capacitació i de perfeccionament de persones interessades per la funció directiva s'ha limitat de manera habitual a les modalitats presencials. Les acotacions que suposen els horaris i els calendaris rígids, la impossibilitat de compatibilitzar l'exercici professional i l'assistència a accions formatives, problemes derivats de la distància, juntament amb altres raons, originen unes necessitats i unes expectatives que, de moment, no han estat satisfetes.


Conscient d'aquestes necessitats, el Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ofereix des de fa temps projectes de formació directiva 'e-learning' (modalitats semipresencials i virtuals) dirigits a adquirir conceptes hi ha desenvolupar capacitats associades a la direcció, gestió i administració d'institucions educatives, tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal. Ara es tracta d'unificar les iniciatives en un programa únic.

D'altra banda, l'aprovació de la Llei catalana d'educació i l'exigència que comporta de formació per als directius, aconsellen impartir en obert els programes formatius existents i presentats com corporatius. Es dóna així resposta a la nova exigència normativa, que suposa s'estendrà a altres comunitats autònomes, i es possibilita l'accés a la formació en direcció a directius de la resta de l'Estat i fins i tot de Llatinoamèrica.

Esta formación está reconocida por el Departamento de Enseñanza para el Ejercicio del la Función Directiva (Art. 27.2, Decreto 155/2010 de 2 de noviembre).

Aquesta formació està reconeguda pel Departament d'Ensenyament per l'Exercici del la Funció Directiva (Art. 27.2, Decret 155/2010 de 2 de novembre).

Objectius

- Analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives.
- Promoure el canvi personal en coneixements, competències, actituds i habilitats de directius de centres educatius, relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional, els requeriments del context immediat i del sistema educatiu.

- Utilitzar eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva i del lideratge en les organitzacions educatives.
- Elaborar una síntesi personal del conjunt del programa plasmant en projectes de direcció.

Requisits d'accés

Titulats universitaris amb un mínim de 180 ECTS o equivalents, vinculats professionalment a l'educació tant formal com no formal d'institucions educatives, amb experiència o interès per la gestió institucional.

Contacte

Carme Armengol Asperó

Telèfon: 935812265

Correu electrònic: carme.armengol@uab.cat

Postgrau UAB

7a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3120/7
Preu: 1410 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Sessions presencials en UAB i sessions virtuals a través de campus virtual UAB
Dates: del 18/10/2019 al 22/05/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Pedagogia Aplicada
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.