Postgrau en Direcció d'Organitzacions i Persones segons la Norma Referencial Internacional SGE 900

Presentació

La Norma Referencial Internacional SGE 900 (NRI SGE 900), és l'estàndard per a la Gestió Experta d'Organitzacions i Presa de decisions, reconeguda en tots els sectors d'activitat econòmica, a nivell internacional.
Es fonamenta en facilitar a professionals (vinculats directa o indirectament en l'exercici o serveis en l'àmbit de Direcció, Gestió i Presa de decisions empresarials) i a les seves organitzacions, petites o mitjanes, el desenvolupament i millora contínua de la seva qualificació, competitivitat, productivitat i innovació.
Amb un enfocament nou i innovador, es dóna una visió holística 360º de l’organització per tal de dotar als seus professionals, de les capacitats, habilitats i qualitats per a dirigir a persones, que a la seva vegada també estan qualificades en els diferents àmbits de l’organització, dient el que han de saber fer per poder decidir sobre les diferents àrees i persones.

La NRI SGE 900 pretén, durant el curs 2018-2019, continuar la seva trajectòria innovadora i assolir el repte social de apropar al món universitari públic un sistema de qualificació professional normalitzat del sector directiu, que permeti a les persones participants, posteriorment, auditar-se personalment per una entitat certificadora acreditada, APPLUS+, i reconeguda per les entitats patronals internacionalment.

La Norma es fonamenta en el Model Universal de Gestió de Negocis R-5 observant els principis de les Lleis Econòmiques:
- Establir els Resultats “Clau per a l'èxit sostingut del Negoci”.
- Establir i concretar el Procés que han de complir les organitzacions, i la seva interacció amb els Resultats.
- Una vegada establerts els Processos Crítics de Negoci s'estableix els coneixements i recursos necessaris per establir el sistema de gestió adequat per gestionar de forma experta les organitzacions.
I això implica disposar dels coneixements i recursos adequats que assegurin la competència i les destreses en la presa de decisions que afecten a la gestió experta dels processos crítics de negoci per a:
- Identificar els processos que són crítics, pel seu alt risc, per a la consecució de l'èxit sostingut de l'organització.
- Capacitat per aplicar procediments eficaços de control en aquests processos.
- Assegurament en l'eficiència del tractament de la informació i especialment de la seva qualitat i rapidesa per afavorir la presa de decisions pels responsables implicats.
- Facilitar les mesures preventives i correctives de forma sostinguda en el temps.

Objectius

- Coneixements avançats per exercir la funció de forma professional i eficient
- Criteris de Realització per a l'aplicació en les diferents situacions en les quals es pugui trobar en el seu moment a dia
- Instruments i recursos tecnològics adequats per al seu acompliment professional
- Destreses en l'aplicació dels coneixements i en l'ús dels recursos tecnològics

per tal de realitzar de forma efectiva les funcions clau de la direcció: planificació, organització, gestió, control i millora.

El programa, altament innovador, és:
- Un nou concepte d’entendre la gestió i l'organització
- Un nou mètode per a augmentar la productivitat
- Un nou model de creació de competitivitat
- Una nova cultura en responsabilitat i sostenibilitat.

Requisits d'accés

- Per accedir al programa de diplomatura de postgrau en Direcció d'Organitzacions i Persones segons la NRI SGE 900, s'haurà d'acreditar documentalment un mínim d’experiència d'un any en llocs de direcció, gestió i responsabilitat en organitzacions
- Es necessari tenir un títol universitari o un títol equivalent d'educació superior, d'un mínim de 180 crèdits ECTS (tres cursos acadèmics), per obtenir el títol de diploma de postgrau. S'ha de presentar l'original i una fotocòpia.
En els casos que no es disposi de títol universitari, es permet fer una matrícula sense validesa acadèmica que no comporta l'obtenció del títol de diploma de postgrau, sinó únicament d'un certificat.
L'alumnat amb titulació estrangera ha d'aportar el seu títol, universitari o equivalent, i el corresponent suplement europeu al títol (SET) o expedient acadèmic, en el cas de tercers països degudament homologats o legalitzats (s’han de presentar els originals o fotocòpies compulsades).
L'Escola de Postgrau pot demanar, en cas necessari, que l'estudiant acrediti que el seu títol dóna accés a ensenyaments de postgrau al seu pais. Aquesta acreditació pot ser feta, per exemple, presentant un certificat de la universitat o centre de procedència.

Sortides professionals

- Direcció d'organitzacions
- Direcció d’unitats de negoci
- Formació especialitzada
- Consultoria en direcció
- Assessoria de negoci
- Emprenedoria

Contacte

Inma González Díaz

Telèfon: 935811704

Correu electrònic: pg.direccio.sge900@uab.cat

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

2a Edició
Places: 35
Orientació: Acadèmica, Professional
44 ECTS
Codi de l'estudi: 3697/2
Preu: 2948 ¤
Preu especial: 2653¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Best Business Service, SL
Dates: del 02/09/2019 al 10/07/2020
Idioma de docència:
Castellà (90%), Català (10%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Social
Centres col·laboradors:
Best Business Service, SL
Títol que s'obté:
Diploma de postgrau Direcció d'Organitzacions i Persones segons la Norma Referencial Internacional SGE 900

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.