Presentació

En el moment de gestionar i planificar la seguretat integral, en l'àmbit de la Seguretat Pública i Privada es fa cada vegada més evident la necessitat de la professionalització i el plantejament de Plans de Carrera en dita professió.

El fet que tan sols un 9% dels seus treballadors siguin diplomats o llicenciats, que un 46% hagin adquirit un nivell formatiu d'ensenyança obligatòria i un 45 % hagin superat el batxillerat, fa evident la necessitat d'elevar el nivell formatiu del sector per tal d'adquirir el domini d'aquelles eines necessàries en la gestió i presa de decisions en un sector cada vegada més exigent i adreçat a servei.

En l'entorn Europeu, la Seguretat Privada a Espanya i la figura del Director de Seguretat i el Cap de Seguretat, son un model referent conjuntament amb Suècia i Bèlgica. Tenim un marc molt estricte i regulat, en el que els directius han de prendre decisions d'alta transcendència en el seu entorn empresarial i professional.


Aquesta importància és la que desperta la necessitat de conèixer més en profunditat l'entorn empresarial i estratègic per gestionar adequadament els objectius de les Organitzacions de Seguretat, essent el model Espanyol un referent a Europa i el món obrint la via a poder actuar professionalment en altres països.

Aquest postgrau ofereix uns estudis que continuen el Pla de Carrera dels Directors de Seguretat i Caps de Seguretat per ser els Directius de Seguretat que gestionaran aquests objectius a assolir en les Organitzacions de seguretat públiques i privades, vetllant pel seu acompliment i garantint la seguretat dels ciutadans.

Objectius

- Formar professionals de la gestió i planificació estratègica de la seguretat, dotant a comandaments, tècnics i responsables d'Organitzacions de Seguretat Públiques i Privades dels coneixements pràctics i teòrics, eines i estratègies procedimentals, per a una direcció i gestió dels serveis eficients, garantit el drets ciutadans.

- Conèixer els mecanismes de canvi i adaptar les actuacions de les Organitzacions de Seguretat Pública i Privada a les noves formes d'entendre la professió de la Seguretat Pública i Privada davant les noves realitats socials i normatives.

Requisits d'accés

- Graus, Llicenciats, diplomats o graduats relacionats amb la seguretat pública i privada
- Membres de les administracions i organitzacions que tenen competències en la matèria.
- Gestors responsables de les organitzacions de seguretat privada o de la seguretat pública.
- Altres professionals de la seguretat privada i de la seguretat pública (Comanaments)

Sortides professionals

- Comandaments d'organitzacions de seguretat pública.
- Comandaments d'organitzacions de seguretat privada.
- Tècnics en programes de seguretat ciutadana.
- Tècnics de protecció civil.
- Tècnics en emergències.
- Tècnics i responsables de les administracions públiques amb competències en la matèria (pública local, autonòmica, central i privada).
- Tècnics i responsables d'empreses públiques i privades afectades per l'objectiu de la garantia de seguretat ciutadana.

Contacte

Francesc Gómez

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-i-postgraus-1345721301743.html

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

10a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 2362/10
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumnes del Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat EPSI/UAB

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 10/01/2020 al 30/10/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Direcció d'Organitzacions de Seguretat

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.