Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic

Eines i criteris per (a) corregir textos escrits i orals en català. Formació i feina en correcció i assessorament. T'esperen els millors professors i les millors pràctiques. Vint anys ens avalen

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3392/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 03/11/2020
 • Final: 15/09/2021
 • Places: 37
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1700 ¤
 • Preu especial 1530 ¤
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació

T'interessa la correcció lingüística? Ets de les persones que es fixa en els errors escrits que veus en català? La diplomatura de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic habilita l'alumne/a per a l'exercici professional de la correcció editorial. Ho podràs fer com a professional autònom, en editorials, diaris i serveis lingüístics.

T'interessa més aviat l'assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals? Ets de les persones que es fixa en els errors orals que sents en català, en una sèrie, en un directe, en un informatiu? Doncs aquests són els teus estudis. La diplomatura de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic habilita l'alumne/a per a l'assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals. Ho podràs fer en emissores de ràdio i televisió en català, en empreses de doblatge i de subtitulació.

Omple't d'arguments per dominar aspectes de terminologia, de tipografia, de pronunciació, de sintaxi catalana. Detecta i corregeix males puntuacions, redundàncies, barbarismes, anacoluts. La qualitat lingüística sempre necessitarà bon(e)s professionals.

Sortides professionals

- Correcció lingüística com a professional autònom.
- Correcció lingüística en editorials, diaris i serveis lingüístics.
- Serveis d'assessorament lingüístic en emissores de ràdio i televisió en català.
- Serveis d'assessorament lingüístic en empreses de doblatge i de subtitulació.

Testimonis

Pràctiques

Aquest programa inclou unes pràctiques professionals obligatòries de 10 ECTS en les empreses col.laboradores (relacionades al punt 1.16). Aquests 10 ECTS es desglossen en 4 ECTS de presència física de l'alumna a l'empresa o institució de pràctiques (100 h) i 6 ECTS centrades en l'elaboració de la memòria de pràctiques, incloent-hi tutories i avaluació (150 h).

- Dins aquest còmput de 150 h s'inclouen els apartats següents:
a) la tutoria de pràctiques amb la coordinació del postgrau (la coordinació orienta l'alumna perquè pugui triar el lloc de pràctiques més adequat).
b) l'entrevista de presentació de l'alumna al lloc de pràctiques (l'alumna acudeix al lloc de pràctiques, s'entrevista amb el seu futur tutor o tutora i de vegades també amb el responsable de recursos humans o el personal directiu de la unitat on farà les pràctiques; en la majoria de casos aquesta entrevista personal es completa amb un tour guiat per l'empresa o institució).
c) la preparació de les pràctiques (l'alumna s'ha de familiaritzar amb les eines que fa servir la institució; això inclou típicament productes com llibres d'estil, reculls de criteris lingüístics, etc. però també programari específic per a la realització de les pràctiques).
d) el seguiment de les pràctiques (l'alumna s'entrevista periòdicament amb la coordinació del postgrau per analitzar el curs de les pràctiques).
e) la realització de feines fora del lloc de pràctiques (l'alumna fa feines de pràctiques a casa; sovint això és un imperatiu del circuit de treball, quan l'alumna ha començat una feina que no pot acabar en l'horari de pràctiques però que tanmateix ha d'estar enllestida en un termini molt concret.
Cal dir que la coordinació del postgrau incentiva aquest tipus de situacions per donar més realisme a les pràctiques; finalment, l'activitat professional real en el món de la correcció i l'assessorament és una combinació de feina in situ i teletreball).

- L'elaboració de la memòria depràctiques inclou els apartats següents:
a) la preparació de la memòria de pràctiques (l'alumna ha de recollir la informació per a l'elaboració de la memòria de pràctiques, cosa que a vegades exigeix una certa recerca documental que pot ser relativament laboriosa).
b) la redacció de la memòria de pràctiques (l'alumna escriu la memòria, que té un guió d'una certa complexitat; en aquest període l'alumna també pot sol.licitar tutories amb la coordinació del postgrau i/o amb la tutora del lloc de pràctiques).
c) la valoració de la memòria de pràctiques (les memòries no es puntuen com si fossin exàmens sinó que la coordinació del postgrau les discuteix directament amb les alumnes).
El procés acaba de vegades amb un punt d), de rectificació de la memòria de pràctiques, si en la discussió amb la coordinació s'han identificat aspectes que s'han de millorar o qualsevol altre tipus de mancança, i un punt e), de segona discussió de la coordinació amb l'alumna.

- Totes les empreses col.laboradores disposen d'unitats/persones especialitzades que exerceixen la funció de tutor que vetlla pel compliment dels objectius de pràctiques. Aquest tutor o tutora de pràctiques actua en coordinació amb el tutor del postgrau, sobretot en el moment d'avaluar les competències assolides per les estudiantes, cosa que es fa sempre a partir d'un qüestionari preestablert per la coordinació. El desenvolupament de les pràctiques varia en funció de cada institució, però sempre es respecta la màxima que les pràctiques siguin realistes, tutoritzades i presencials. “Realistes” vol dir que les alumnes s'han d'inserir en el procés de treball habitual de l'empresa (sense detriment d'una possible primera fase de formació a partir d'activitats prefabricades), “tutorades” vol dir que el responsable de les feines (realistes) que facin les alumnes sempre serà el tutor, que en tot moment ha de dirigir el procés de pràctiqu

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.