Postgrau en Convivència i Transformació del Conflicte

Presentació

Ara ja fa uns anys que la gestió de conflictes, i més concretament la mediació, varen entrar amb força en els currículums acadèmics i en les propostes de formació continuada. Mica en mica, aquest perfil professional ha anat consolidant-se, fins que ha passat de ser un filó emergent d'ocupació a una realitat professional per a moltes persones.

Aquest programa tracta de combinar els coneixements clàssics sobre mediació i gestió de conflictes, al temps que incorpora coneixements sobre les més innovadores metodologies d'intervenció.

Neix de la voluntat de continuar innovant en el camp de la gestió de conflictes, obrint nous espais d'aplicació, de professionalització i afegint com a element de valor la promoció de la convivència, amb continguts que fan aplicable tot el que es treballa tant a nivell d'organitzacions com de municipis i ciutats: es propiciarà la reflexió sobre nous conceptes, però també sobre noves maneres de fer.

Objectius

- Formar professionals que, prèvia avaluació dels indicadors del conflicte, treballin en equip en el si d'una organització i/o comunitat per prevenir, gestionar i transformar aquest conflicte, planificant i potenciant la promoció de la convivència.

- Combinar els coneixements clàssics sobre mediació i gestió de conflictes, al temps que s'incorporen els coneixements sobre les més innovadores metodologies d'intervenció, potenciant l'ús de xarxes de recursos que tant els poders públics com la iniciativa privada poden oferir.


- Revisar els conceptes, promoció de la transformació de les nostres creences i, sobretot, les nostres maneres de fer.

Requisits d'accés

Han de tenir un dels següents perfils:

- Graus i Llicenciats/des en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia
- Graus i Diplomats/des en Magisteri, Relacions Laborals i Treball Social i Educació Social
- Graus i Graduats/des en Prevenció i Seguretat Integral
- Altres titulats universitaris vinculats amb la temàtica

En casos justificats (per exemple experiència professional degudament documentada), es pot permetre l'accés a persones que no tinguin titulació, en aquest cas els alumnes rebran un certificat d'aprofitament.

Sortides professionals

- Mediadors/es organitzatius i comunitaris
- Dinamitzadors/es de la participació ciutadana
- Gestors/es de la transformació del conflicte organitzatius i comunitari
- Gestors/es de la transformació del conflicte i dels recursos humans
- Tècnics en prevenció i gestió dels conflictes organitzatius i comunitaris: ajuntaments, ONG'S, fundacions, consultors.
- Directius de recursos humans

Contacte

Olga Celada

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.epsi@uab.cat

Web: http://www.seguretatintegral.org

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

13a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1464/13
Preu: 2100 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc, Campus UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)
Dates: del 10/11/2017 al 25/05/2018
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Convivència i Transformació del Conflicte

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.