• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3370/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 17/09/2021
 • Final: 20/06/2022
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2130 €
 • Preu especial 1917 €
  Col·lectiu d'aplicació: Haver fet i superat el curs 3744
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest Postgrau en contingut i la pedagogia aprenentatge integrat de llengua (AICLE) està dirigit a professors de primària i secundària de qualsevol matèria escolar que estan compromesos amb el territori i que participin plenament en els projectes educatius i lingüístics a les seves escoles. El programa, que inclou els fonaments de l'educació plurilingüe, busca ajudar els mestres a desenvolupar una àmplia gamma de recursos discursius específics i eines pedagògiques per ensenyar de manera eficient, el seu àmbit en anglès a menor domini de l'anglès (LEP) en el context de les escoles catalanes.

Es recomana als participants que tenen habilitats lingüístiques assolits a nivell C1 del Marc Europeu de Referència per al final del curs. Els serveis d'idiomes de la universitat (SDL) de la UAB ofereixen sessions d'examen al juny i febrer, que permeten als candidats certificar el seu nivell de competència.

Sortides professionals

- Els mestres de l'ensenyament primari, secundària inferior i superior i els estudis professionals especialitzats en l'ensenyament AICLE.
- Els coordinadors i assessors que treballen en programes AICLE a educació primària, secundària inferior i superior i els estudis de formació professional.
- Els avaluadors de programes AICLE (directors, supervisors, administradors).
- Els dissenyadors i avaluadors dels materials d'ensenyament CLIL (editors).

Pràctiques

The required internship module involves three stages: participant observation, supervised teaching practice and autonomous teaching practice. All through the process the candidate’s teaching practice in CLIL will be supervised by a UAB tutor and a school mentor. The module is evaluated according to the following parameters: practicum portfolio, assessed by the UAB tutor (50%) and the school mentor’s report (50%).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Centres col·laboradors

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials

Contacte

Anastasia Lovtskaya

Informació addicional

http://clil.cat/

Vols rebre més informació?